Průzkum NZ: Školy jsou s obdrženými přihláškami spokojeny – příčinu úspěchu vidí především v kvalitním marketingu

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky pomoci zástupců středních škol ze všech krajů České republiky realizovalo počátkem března bleskový průzkum spokojenosti středních škol s počtem obdržených přihlášek. Dozvěděli jsme se tak, zda jsou respondenti letos s výsledkem spokojeni, co považují za nejvýznamnější příčiny svého letošního úspěchu či neúspěchu, nebo zda by uvítali ve školství více kvalifikovaných náborových specialistů.

Hlavní zjištění průzkumu

  • S počtem obdržených přihlášek je rozhodně či spíše spokojeno 62 % dotazovaných zástupců škol. Oproti minulému roku se jedná o výraznou změnu. Rozhodně spokojených bylo loni pouze 39 % dotazovaných, což představuje 23% nárůst.
  • Pro 30 % dotazovaných zástupců středních škol není počet obdržených přihlášek žádným překvapením. Avšak pouze 6 % dotazovaných si bylo výsledkem zcela jisto. Překvapením je výsledek pouze pro 29 % respondentů, školy jsou tedy se situací spíše smířeny.
  • Mezi respondenty jsou nejčastěji zmiňovanou příčinou úspěchu či neúspěchu při náboru studentů marketingové aktivity, které v náborovém období 2016/2017 jejich škola vyvíjela. Je podstatné dodat, že z velké části tuto odpověď zmínily školy, které jsou s počtem přihlášek v letošním roce zcela či spíše spokojeny.
  • Dle respondentů má na počet přihlášek letos vliv také populační vývoj – tedy počet žáků, kteří vycházejí z devátých tříd. Zatímco loni demografický vývoj respondenti vnímali zcela negativně, v letošním roce se v odpovědích dá vysledovat také pozitivní reakce. Příčinou úspěchu je dle názoru škol populační růst. Zdání však klame, počet patnáctiletých se v České republice oproti minulému roku zvýšil jen 0, 7 %.
  • Pouze 41 % škol má mezi svými zaměstnanci osobu pověřenou náborem nových žáků a 14 % dotazovaných sestavilo celý marketingový tým. Téměř polovina škol tak nepracuje v náborových aktivitách koncepčně. Nábor je však složitou a dlouhodobou aktivitou, která probíhá během celého školního roku. Dobrou organizací a přerozdělením povinností může škola ušetřit čas i peníze.
  • 72 % dotazovaných zástupců škol považuje pozici náborového specialisty za důležitou, opačný názor sdílí pouze 10 % respondentů. Dotazované školy jsou si tedy vědomy, že nábor je pro jejich budoucnost klíčový, a připouští, že pracovníci pověřeni náborem hrají podstatnou roli.
  • 70 % respondentů by uvítalo více učitelů a dalších zaměstnanců s alespoň částečnou kvalifikací v oblastech školského marketingu. Vzhledem k zájmu zástupců škol o kvalifikované odborníky školského marketingu, je žádoucí se na vytvoření profesní kvalifikace náborový specialista zaměřit.

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy