Průzkum NZ: Volba střední školy u žáků devátých tříd a jejich rodičů

Aneta KošíkováPrůzkumy

průzkum deváťáci
Naprostá většina rodičů uvedla, že považuje za důležité, aby studium dceru či syna bavilo. Stejně tak důležité je, aby jim vystudování školy poskytlo příležitost k zisku dobrého zaměstnání. Naše zjištění jsou v naprostém souladu s jinými odbornými studiemi, které potvrzují, že rodiče mají na zřeteli především štěstí svých potomků, a to v bezprostřední (škola, co ho bude bavit), tak i daleké budoucnosti – (zisk dobrého zaměstnání a hmotné zajištění v dospělosti).

Postoje rodičů a dětí se odlišují

U žáků devátých tříd už nejsou výsledky tak jednoznačné. To ale opět potvrzuje výsledky dalších odborných sociologických studií, které říkají, že dítě v patnácti letech ještě není dostatečně kompetentní učinit tak velké životní rozhodnutí, o své budoucnosti nemá jasnou představu a o výběru školy se rozhoduje spíše nahodile.

Je přitom důležité vzít v potaz jak postoj rodičů, tak jejich potomků. Na výběr školy mají totiž přibližně podobnou míru vlivu. Dotazovaní rodiče se v průměru vyslovili, že jsou za konečný výběr škol zodpovědní z 50 % procent.

Přihlášky až po Novém roce

V listopadu, kdy byla pro průzkum sebrána data, jenom třetina rodičů věděla najisto, jaká bude první volba školy jejich dětí. O všech třech volbách neměl jasno ještě žádný respondent. Je proto pochopitelné, že rodiče volbu škol odkládají až do nového roku. Podle zjištění Než zazvoní má největší část z nich v plánu podat přihlášky v únoru. Nejzazším termínem je přitom 15. březen

Informacím dominuje internet

Většina rodičů i žáků devátých tříd je dnes již denně na internetu. Web je nejvyužívanějším kanálem, skrze který si uchazeči i jejich rodiče zjišťují informace o středních školách. Téměř všechny děti také mají facebookový účet. Rodičů je na Facebooku přibližně polovina. Rodiče ale na druhou stranu více než jejich potomci používají email. Internetu se v tomto ohledu rovná jen návštěva dne otevřených dveří, kterou plánuje devět z deseti dotázaných rodičů.

Stáhnout PDF s průzkumem

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy