Průzkum NZ: Výchovní poradci a jejich vliv na rozhodování o volbě školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

vychovni poradci

Než zazvoní na začátku ledna 2017 uspořádalo průzkum mezi 312 výchovnými poradci ze základních škol ze všech krajů České republiky.

Než zazvoní se standardně věnuje průzkumům u žáků základních škol a jejich rodičů. Tentokrát se průzkum týká přímo práce výchovných poradců a porovnání výpovědí uchazečů a jejich rodičů.

Průzkum je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní. Ta mapuje proces rozhodování o výběru školy u žáků osmých a devátých tříd. Výsledky studie by měly sloužit především vedoucím pracovníkům středních škol k tomu, aby činili zodpovědná a efektivní rozhodnutí, výchovným poradcům základních škol pro zlepšení obrazu o žákovských preferencích a dalším subjektům zajímajícím se o proces rozhodování o volbě školy a povolání.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Výchovní poradci mají v průměru desetiletou praxi a jsou v 50 % starší 51 let. Ve velké většině se výchovnými poradci stávají ženy (87 %). Roli výchovných poradců tedy zastávají zkušení pedagogové. Podíl mužů v roli výchovných poradců odráží rozdělení učitelů dle pohlaví v základním školství.
  • Výchovní poradci jsou za svou práci odměněni snížením pedagogického úvazku ve většině případů o 1 hodinu týdně. Výchovní poradci však reálně svou prací tráví mnohem více času, mají na starosti metodickou a informační činnost, inkluzi a kariérové poradenství. Pouze kariérové poradenství jim v průměru zabere reálně téměř 2 hodiny týdně.
  • Časová dotace výchovného a kariérového poradenství je nedostatečná.Při průměrném počtu 110 žáků druhého stupně jedné ZŠ a snížení úvazku o jednu hodinu týdne tak výchovným poradcům na jednoho žáka vychází 22 minut čistého času. Pokud vezmeme do úvahy deklarované 2 hodiny týdně na kariérové poradenství a předpokládaný počet 30 dětí v osmé a deváté třídě, tak poradci připadá na osobní péči o jedno dítě včetně administrativy a dalších povinností 2,6 hodiny ročně.
  • Frekvence osobních rozhovorů mezi žáky a výchovnými poradci se během osmého a devátého ročníku, kdy se žáci rozhodují o svém dalším vzdělávání, zvyšuje. Zatímco v osmé třídě se tváří v tvář v soukromí baví s většinou žáků pouze 28 % dotazovaných. V deváté třídě je to již 50 % výchovných poradců. Dvě třetiny výchovných poradců žákům v rámci kariérového poradenství doporučují konkrétní školy. Výchovní poradci se tedy snaží radit s výběrem školy, avšak jejich radu za rozhodující pokládá pouze 1 % dotazovaných osmáků[1].
  • Výchovní poradci v 95 % pak upozorňují na dny otevřených dveří, v 97 % předávají žákům informace o středních školách ve formě letáků. I když je předávání letáků nejčastější činností výchovného poradce, za nejvíce důležité je považuje pouze 16 % výchovných poradců.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image