Průzkum NZ: Dny otevřených dveří a webové stránky jsou prioritou pro uchazeče i střední školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo na konci roku 2017 průzkum mezi 2398 respondenty z řad letošních deváťáků. Tentokrát jsme se zaměřili na to, co si žáci devátých tříd myslí o dnech otevřených dveří, z jakých zdrojů si zjišťují informace či jaký mají názor na burzy a veletrhy středních škol.

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Na konci roku 2017 bylo o svém dalším směřování zcela jistě rozhodnuto 75 % dotazovaných, zcela nerozhodnutých pak byla jen 3 % a těch, jejichž rozhodnutí je možné ještě změnit, je 22 %. Oproti říjnu 2017 tak výrazně ubylo nerozhodnutých a přibylo těch, kteří jsou již dnes jistí. Do termínu podání přihlášek zbývají ještě dva měsíce, které mohou s daty opět zahýbat – některé školy mohou žáky ztratit, jiné zase získat.
  • V prosinci již celé dvě třetiny (67 %) dotazovaných deváťáků navštívily alespoň jeden den otevřených dveří. Na den otevřených dveří se chystá i 78 % těch, kteří to zatím nestihli.
  • Deváťáci se o konání dne otevřených dveří na škole, o kterou mají zájem, dozvěděli především z jejích webových stránek – a to v 45 % případů. Kvalitně zpracované a přehledné webové stránky s dostatkem informací jsou tak pro hojnou účast na dni otevřených dveří nezbytností.
  • Respondenti mají zájem na dni otevřených dveří hovořit především se současnými žáky střední školy, kteří jsou pro ně nejdůležitějším zdrojem informací v 42 % případů. Přímo od vedení, tedy ředitelů či jejich zástupců, chce informace pouze 10 % respondentů. Zapojte své žáky!
  • 35 % žáků devátých tříd si chce na dnech otevřených dveří především vyslechnout přednášku o možnostech studia na škole a oborech, které střední škola nabízí. Školy by na přednášku od některého člena vedení školy neměly při plánování DOD zapomenout a zakomponovat ji jako jednotící prvek DOD pro každého návštěvníka.
  • Téměř polovina deváťáků se nejčastěji při vyhledávání informací o školách spoléhá na internet a webové stránky školy. Deváťáci mají v 39 % důvěru také ve své nejbližší okolí, které má či mělo s danou školou něco společného – tedy kamarády, kteří na dotyčné škole studovali či studují. Třetím nejdůležitějším zdrojem informací je pak osobní zkušenost – tu deváťáci získávají na dnech otevřených dveří.
  • 64 % deváťáků, kteří mají za dva měsíce odevzdávat přihlášky na střední školu, přiznávají, že neví, zda má jejich vybraná škola stránku na Facebooku či skupinu pro zájemce o studium. 9 % dotazovaných pak rovnou ví, že škola stránku ani skupinu nemá. Přestože střední školy nevyvíjí úsilí o vytvoření skupin pro zájemce či budoucí studenty jejich školy, 69 % respondentů by o takovou skupinu mělo zájem. Školy by měly tohoto potenciálu pro efektivní follow-up využít a na Facebooku začít jednat.
  • 57 % dotazovaných by mělo zájem dostávat novinky o dění ve škole, a to v 41 % především do své mailové schránky a v 31 % pak prostřednictvím Facebooku. Školy by měly této příležitosti využít a začít s follow-up doprovodnými aktivitami ihned po dnech otevřených dveří.
  • 69 % respondentů navštívilo burzu či veletrh středních škol, avšak pouze 55 % z nich si myslí, že burza byla při rozhodování o volbě školy užitečná. Na burze se tak deváťáci snaží především dozvědět základní, méně osobní informace. Burzy tak slouží spíše na nalákání uchazečů na dny otevřených dveří, které by pak měly být vrcholem náborového procesu.

  Stáhnout PDF s průzkumem

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image