Průzkum NZ: Přes 91 % deváťáků vybírá střední školu na internetu. Čím je letos zaujmout?

Regina ŠtěpánskáPrůzkumy

Za poslední dva roky se vlivem pandemie spousta procesů přesunula do on-line světa. A dny otevřených dveří nebo vybírání střední školy nebyly výjimkou. Žáci i učitelé se museli přizpůsobit novým pravidlům a není divu, že dospívajícím to šlo o něco jednodušeji. Podařilo se školám držet krok a oslovit své budoucí studenty, tak zběhlé v internetové komunikaci? 

Jsou už nyní žáci rozhodnutí o výběru školy? Podle čeho volí a kde si o možných variantách hledají informace? Průzkum také prozradí, jak doba zamíchala s oblibou sociálních sítí, zda se žáci tentokrát chystají na dny otevřených dveří nebo jak je pro ně důležitá vaše školní jídelna. Začtěte se a pochopte lépe vaše budoucí studenty, my v Než zazvoní je pro vás rádi zpovídáme!

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

Deváťáci již aktivně vyhledávají informace o školách
 • V říjnu 2021 má o svém budoucím směřování zcela jasno 19,5 % deváťáků. Naopak 68,1 % žáků stále ještě svoji vysněnou školu hledá – míří určitým směrem, ale s různou mírou pravděpodobnosti připouští, že se ještě před podáním přihlášky může leccos změnit.
 • Téměř dvě třetiny respondentů (60,1 %) plánují studium na některé ze středních odborných škol, 14,6 % žáků plánuje jít po základní škole na odborné učiliště. Na gymnáziu chce studovat 13,2 % dotazovaných.
 • Deváťáci si ve více než třech čtvrtinách případů (78,6 %) nejprve vybírají obor, který je bude bavit, a pak si teprve hledá školu, na které se obor vyučuje. Poté se teprve rozhodují dle toho, co která škola nabízí.
 • Dva měsíce před koncem roku si konkrétní informace o středních školách zjišťovalo 89,3 % dotazovaných deváťáků. Většina uchazečů tedy již aktivně hledá informace o svých vybraných školách, které by jim shánění informací měly co nejvíce ulehčit.
  Internet jako primární zdroj informací
  • Informačním zdrojům o středních školách vévodí internet – na internetu si vybírá školu 91,4 % deváťáků. Potvrzuje se, že vliv internetu a on-line světa je nezastupitelný – škola, který není na internetu vidět, jako by neexistovala.
  • Dny otevřených dveří stihla absolvovat zatím pouze část respondentů. I přesto 21,3 % respondentů uvádí den otevřených uvádějí jako primární zdroj informací o středních školách. Dle našich zkušeností ale předpokládáme, že v únoru se podíl této odpovědi ztrojnásobí.
  • Ani ne polovina deváťáků (43,4 %) již zavítala na stránky některého z internetových školských katalogů (stredniskoly.cz, atlasskolstvi.cz apod.). Vliv internetový školských katalogů není mezi deváťáky nijak výrazný, na rozdíl od webových stránek škol.
  • 83,5 % deváťáků se již dívalo na webové stránky školy, o kterou má zájem. V praxi to znamená, že všichni respondenti, kteří mají o danou střední školu zájem, se alespoň jednou podívají na její web a školy by tomu měly svůj nábor přizpůsobit.
  • Více než dvě třetiny žáků (68,7 %) by škola odradila, pokud by její webové stránky neobsahovaly důležité informace, více než polovinu deváťáků (53,8 %) by zklamala nepřehlednost webových stránek dané školy a 31,9 % respondentů pak z webu školy odejde i kvůli nemodernímu vzhledu. Mít přehledný, designově povedený a kvalitní web se ve školském náboru vyplatí.
  • Některého z on-line dnů otevřených dveří se ke konci října zúčastnilo pouze 7,9 % deváťáků, klasického prezenčního dne otevřených dveří se zúčastnilo prozatím 28,7 % deváťáků.
  • Alespoň jeden den otevřených dveří chce v tomto školním roce navštívit 91,1 % dotazovaných. Nejčastěji, v 42,6 % případů, mají zájem jít na 2 dny otevřených dveří. Z dat tak vyplývá, že jakmile uchazeč navštíví váš den otevřených dveří, máte téměř jistou šanci, že k vám podá v únoru přihlášku.
   Sociální sítě jsou pro školy nutností
   • Nejpoužívanější sociální sítí není pro deváťáky Facebook, ale Instagram, na kterém má profil 93,5 % respondentů. Facebook, který měl v minulosti dominantní roli, využívá 77,3 % dotazovaných. Na vzestupu je především sociální síť TikTok, který využívá 76,2 % respondentů. Školy by na sociálních sítích (a především Instagramu) neměly chybět – jedná se o velice efektivní a levný nástroj pro propagaci a komunikaci s žáky i uchazeči.
   • Na Facebooku žáci jsou nejčastěji (32,4 %) maximálně půl hodiny denně nebo na něj denně nechodí (59,4 %). Naopak na Instagramu 86,8 % deváťáků tráví minimálně hodinu denně. Podobně je na tom YouTube (88,7 %). Zatímco Facebook má pro dnešní mladou generaci spíše informační hodnotu, a chodí si na něj spíše zkontrolovat informace ze školy nebo ze světa, na Instagramu tráví výraznou část dne a je to síť, kde se dobře baví.
   • Na vzestupu je v posledním roce mezi mladou generací především sociální síť TikTok. Zatímco v minulém roce mělo na TikToku profil 66 % deváťáků, letos je to téměř 80 % a jeho popularita stále roste. Pokud se chcete dozvědět více o TikToku, podívejte se na náš webinář zdarma.
   • Přestože již většina středních škol má na některé ze sociálních sítí profil, jejich stránku sleduje pouze 19,7 % dotazovaných. Důvodem je situace, kdy deváťáci buď vůbec neví, že jejich vybraná škola má nějaký profil na sociální síti nebo je nenapadlo školu na sociální síti hledat. Školy by tak měly dbát především na správnou propagaci své školy i vůči uchazečům.
   • Když už deváťáci svoji vybranou školu na Facebooku či Instagramu sledují, uznávají v 92,5 % případů, že jsou informace a příspěvky, které škola sdílí, pro ně zajímavé. Pro školy tak není ve většině případů těžké uchazeče zaujmout – ale vůbec je dostat na své sociální sítě a přimět je ke sledování. Naučte se uchazeče i žáky zaujmout na sociálních sítích díky našim školením o Facebooku a Instagramu.
   • Nejvíce respondentů (87,9 %) si na střední škole váží kvalitní výuky. Téměř stejný podíl 87,4 % respondentů pak považuje při výběru školy za velice důležitý dobrý přístup učitelů a vedení k žákům a 86,6 % žáků škola osloví především dobrým kolektivem.
   • Naopak v 81,1 % případů by uchazeče o střední školu odradil špatný přístup školy k žákům, v 78,8 % pak nespravedliví učitelé a 75,6 % deváťáků nejvíc odradí šikana na škole. Materiální věci jako moderní vybavení či dobré jídlo nejsou pro deváťáky rozhodujícím kritériem.
   Stáhnout PDF s průzkumem

   Canva pro učitele středních škol

   27. června 2024 | on-line školení

   Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

   Více o školení

   Image