Průzkum NZ: Výsledky a plány středních škol v náboru

Aneta KošíkováPrůzkumy

stredni skoly, spokojenost, nabor

Jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé ČR – jak jsou školy těsně po ukončení podávání přihlášek spokojené s výsledky a jaké mají plány pro další rok? Než zazvoní díky spolupráci se středními školami z celé České republiky realizovalo během června průzkum mezi 327 respondenty z řad zástupců dotazovaných škol. Výsledky průzkumu mají sloužit především vedoucím pracovníkům středních škol k porovnání s ostatními školami a inspiraci při organizaci procesu náboru.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Skoro 80 % dotázaných škol hodlá proces náboru příští rok změnit. Přípravu náboru pro příští rok zahájila již pětina zúčastněných škol.
  • Na většině zúčastněných škol je počet přihlášených uspokojivý, přesto však školy stále cítí potřebu zlepšovat nábor. Více než tři třetiny respondentů by se opět přály větší počet přihlášek podaných na jejich školu.
  • 90 % dotázaných škol bude komunikovat s letošními přihlášenými, aby je do září neztratily. Půjde např. o komunikaci skrze internetové sociální sítě nebo organizaci akcí speciálně určených pro přihlášené.
  • Zúčastněné školy plánují pro příští rok mezi akce náboru častěji zařadit i dotazníková šetření pro získávání zpětné vazby a bližších informací o svých potencionálních uchazečích.
  • Reklama školy v tisku, rádiu nebo televizi je podle respondentů velmi málo efektivní a poměrně nákladná, avšak 81 % respondentů ji plánuje opět v dalším roce využít.
  • Zúčastněné školy plánují stále více využívat internetových marketingových nástrojů. Již letos tři čtvrtiny z nich využily internetové sociální sítě (72 %), polovina (47 %) využila v náboru emaily. Skoro třetina (30 %) z nich plánuje příští rok využívat SEO (optimalizaci vyhledávacích nástrojů).
Stáhnout PDF