Průzkum NZ: Výsledky a plány středních škol v náboru

Aneta KošíkováPrůzkumy

stredni skoly, spokojenost, nabor
Jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé ČR – jak jsou školy těsně po ukončení podávání přihlášek spokojené s výsledky a jaké mají plány pro další rok? Než zazvoní díky spolupráci se středními školami z celé České republiky realizovalo během června průzkum mezi 327 respondenty z řad zástupců dotazovaných škol. Výsledky průzkumu mají sloužit především vedoucím pracovníkům středních škol k porovnání s ostatními školami a inspiraci při organizaci procesu náboru.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Skoro 80 % dotázaných škol hodlá proces náboru příští rok změnit. Přípravu náboru pro příští rok zahájila již pětina zúčastněných škol.
  • Na většině zúčastněných škol jepočet přihlášených uspokojivý, přesto však školy stále cítí potřebu zlepšovat nábor. Více než tři třetiny respondentů by se opět přály větší počet přihlášek podaných na jejich školu.
  • 90 % dotázaných škol bude komunikovat s letošními přihlášenými, aby je do září neztratily. Půjde např. o komunikaci skrze internetové sociální sítě nebo organizaci akcí speciálně určených pro přihlášené.
  • Zúčastněné školy plánují pro příští rok mezi akce náboru častěji zařadit i dotazníková šetřenípro získávání zpětné vazby a bližších informací o svých potencionálních uchazečích.
  • Reklama školy v tisku, rádiu nebo televizi je podle respondentů velmi málo efektivnía poměrně nákladná, avšak 81 % respondentů ji plánuje opět v dalším roce využít.
  • Zúčastněné školy plánují stále více využívatinternetových marketingových nástrojů. Již letos tři čtvrtiny z nich využily internetové sociální sítě (72 %), polovina (47 %) využila v náboru emaily. Skoro třetina (30 %) z nich plánuje příští rok využívat SEO (optimalizaci vyhledávacích nástrojů).

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy