Průzkum NZ: Spokojenost prváků s prvním pololetím na střední škole

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci s 58 středními školami z celé České republiky realizovalo na přelomu ledna a února 2019 průzkum mezi 3160 respondenty z řad letošních žáků prvních ročníků, kteří již půl roku studují na své nové střední škole. Litují svého rozhodnutí o volbě školy? Rozhodli by se dnes jinak? Jsou spokojeni s výukou, spolužáky či učiteli? To vše se dozvíte v průzkumu Spokojenost žáků prvních ročníků s volbou střední školy. 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Více než polovina (57,9 %) dotazovaných prváků je zcela či spíše spokojena se svou střední školou. Rozdíl se však projevil mezi žáky učebních a maturitních oborů, kdy jsou maturanti zcela či spíše spokojeni v 61,4 % případů, avšak učni pouze v 54,3 % případů.
  • V případě, že by se žáci dnes měli o volbě školy rozhodovat ještě jednou, stejnou školu i obor by si znovu vybralo jen 40,5 % dotazovaných. 13,7 % dotazovaných by při rozhodování dnes zvolilo nejen jinou školu, ale i obor a 10,9 % by zvolilo jinou školu, která vyučuje stejný obor, který již studují.
  • 39,5 % dotazovaných přimělo vybrat si školu, kterou právě studují, především uplatnění, které po absolvování školy budou mít. Důležitý pro ně však byl i pozitivní pocit spojený s návštěvou na dni otevřených dveří a blízkost školy k jejich bydlišti. 26,9 % dotazovaných pak při výběru ovlivnila i pravděpodobnost úspěšného přijetí na školu.
  • Ačkoli pro maturanty i učně byla nejdůležitější možnost uplatnění po škole, žáci maturitních oborů daleko častěji při výběru zohlednili dobrou pověst školy a den otevřených dveří. Žáci učňovských oborů pak sázeli především na jistotu – 23,7 % učňů školu zvolilo dle toho, jak náročná je na učení.
  • Z maturitních předmětů je nejlépe hodnoceným předmětem Český jazyk, s jehož výukou je na své škole spokojeno 73,8 % dotazovaných. Ještě více jsou u žáků oblíbeny odborné předměty (81,6 % spokojených) a odborná praxe (81,8 % spokojených).
  • Nejméně oblíbeným předmětem je Matematika, kterou pozitivně hodnotí 69,3 % respondentů. S výukou matematiky jsou však více spokojeni žáci učňovských oborů, kteří ji pozitivně hodnotí v 76,8 % případů, na rozdíl od maturantů, kteří jsou s matematikou spokojeni jen v 66,2 % případů.
  • Prváci v převážné většině případů souhlasí s tím, že jejich vyučující jsou opravdovými odborníky v předmětech, které vyučují (86 % souhlasných odpovědí). Problémy mají však se schopností učitelů vysvětlit látku tak, aby ji pochopili.
  • Zatímco 27,3 % učňů zcela souhlasí s tím, že vyučující umí vysvětlit látku tak, aby ji pochopili, u maturantů je tomu tak pouze v 15,3 % případů. Učni pak mají častěji pocit, že s nimi učitelé nejednají s respektem. Toho názoru je 25,1 % dotazovaných učňů oproti 18,7 % maturantům.
  • Většina dotazovaných sice ještě stále není rozhodnuta, co přesně chce dále po střední škole dělat, již dnes však 41,2 % dotazovaných učňů ví, že chce jít po skončení školy pracovat. Maturanti chtějí naopak nejčastěji pokračovat dále ve studiu na vysoké škole.
  • 20,2 % dotazovaných žáků prvních ročníků se již v prvním půlroce na střední škole setkalo osobně s projevy šikany na své škole. U učňovských oborů je to dokonce 28,5 %, u maturantů pak 14,9 %.
  • Poměrně vysoký podíl respondentů (33,8 %) by také věděl, kde na škole sehnat drogy (marihuana, tvrdé drogy). Ve škole by bez problémů dokázalo sehnat drogy 37,7 % učňů, ale jen 31,4 % maturantů.
  • 93,9 % dotazovaných na své škole našlo mezi spolužáky alespoň jednoho dobrého přítele. Třídní kolektivy jsou ve většině případů soudržné, o tom, že jejich třída drží pospolu je přesvědčeno 72,2 % prváků.

  Letní akademie pro učitele

  Intenzivní kurz uprostřed jižní moravy

  Staňte se expertem na školní nábor a komunikaci! Připravili jsme pro vás ucelený program, který vás provede půlrokem vzdělávání během pouhých 4 dní.
  Více o školení

  školení pro učitele - Letní akademie