Průzkum NZ: Spokojenost prváků s prvním pololetím na střední škole

Aneta KošíkováPrůzkumy

[vc_row padding_top=“5px“ padding_bottom=“0px“ bg_video=““ class=““ style=““][vc_column fade_animation_offset=“45px“][vc_column_text]

Než zazvoní díky spolupráci s 58 středními školami z celé České republiky realizovalo na přelomu ledna a února 2019 průzkum mezi 3160 respondenty z řad letošních žáků prvních ročníků, kteří již půl roku studují na své nové střední škole. Litují svého rozhodnutí o volbě školy? Rozhodli by se dnes jinak? Jsou spokojeni s výukou, spolužáky či učiteli? To vše se dozvíte v průzkumu Spokojenost žáků prvních ročníků s volbou střední školy. 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu:
 • Více než polovina (57,9 %) dotazovaných prváků je zcela či spíše spokojena se svou střední školou. Rozdíl se však projevil mezi žáky učebních a maturitních oborů, kdy jsou maturanti zcela či spíše spokojeni v 61,4 % případů, avšak učni pouze v 54,3 % případů.
 • V případě, že by se žáci dnes měli o volbě školy rozhodovat ještě jednou, stejnou školu i obor by si znovu vybralo jen 40,5 % dotazovaných. 13,7 % dotazovaných by při rozhodování dnes zvolilo nejen jinou školu, ale i obor a 10,9 % by zvolilo jinou školu, která vyučuje stejný obor, který již studují.
 • 39,5 % dotazovaných přimělo vybrat si školu, kterou právě studují, především uplatnění, které po absolvování školy budou mít. Důležitý pro ně však byl i pozitivní pocit spojený s návštěvou na dni otevřených dveří a blízkost školy k jejich bydlišti. 26,9 % dotazovaných pak při výběru ovlivnila i pravděpodobnost úspěšného přijetí na školu.
 • Ačkoli pro maturanty i učně byla nejdůležitější možnost uplatnění po škole, žáci maturitních oborů daleko častěji při výběru zohlednili dobrou pověst školy a den otevřených dveří. Žáci učňovských oborů pak sázeli především na jistotu – 23,7 % učňů školu zvolilo dle toho, jak náročná je na učení.
 • Z maturitních předmětů je nejlépe hodnoceným předmětem Český jazyk, s jehož výukou je na své škole spokojeno 73,8 % dotazovaných. Ještě více jsou u žáků oblíbeny odborné předměty (81,6 % spokojených) a odborná praxe (81,8 % spokojených).
 • Nejméně oblíbeným předmětem je Matematika, kterou pozitivně hodnotí 69,3 % respondentů. S výukou matematiky jsou však více spokojeni žáci učňovských oborů, kteří ji pozitivně hodnotí v 76,8 % případů, na rozdíl od maturantů, kteří jsou s matematikou spokojeni jen v 66,2 % případů.
 • Prváci v převážné většině případů souhlasí s tím, že jejich vyučující jsou opravdovými odborníky v předmětech, které vyučují (86 % souhlasných odpovědí). Problémy mají však se schopností učitelů vysvětlit látku tak, aby ji pochopili.
 • Zatímco 27,3 % učňů zcela souhlasí s tím, že vyučující umí vysvětlit látku tak, aby ji pochopili, u maturantů je tomu tak pouze v 15,3 % případů. Učni pak mají častěji pocit, že s nimi učitelé nejednají s respektem. Toho názoru je 25,1 % dotazovaných učňů oproti 18,7 % maturantům.
 • Většina dotazovaných sice ještě stále není rozhodnuta, co přesně chce dále po střední škole dělat, již dnes však 41,2 % dotazovaných učňů ví, že chce jít po skončení školy pracovat. Maturanti chtějí naopak nejčastěji pokračovat dále ve studiu na vysoké škole.
 • 20,2 % dotazovaných žáků prvních ročníků se již v prvním půlroce na střední škole setkalo osobně s projevy šikany na své škole. U učňovských oborů je to dokonce 28,5 %, u maturantů pak 14,9 %.
 • Poměrně vysoký podíl respondentů (33,8 %) by také věděl, kde na škole sehnat drogy (marihuana, tvrdé drogy). Ve škole by bez problémů dokázalo sehnat drogy 37,7 % učňů, ale jen 31,4 % maturantů.
 • 93,9 % dotazovaných na své škole našlo mezi spolužáky alespoň jednoho dobrého přítele. Třídní kolektivy jsou ve většině případů soudržné, o tom, že jejich třída drží pospolu je přesvědčeno 72,2 % prváků.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=“45px“][vc_btn title=“Stáhnout PDF“ color=“juicy-pink“ align=“left“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.nezzazvoni.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2Fpruzkum_201902_SS_spokojenost.pdf|||“ css=“.vc_custom_1550649763461{padding-top: 5px !important;}“][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=“0px“ padding_bottom=“0px“][vc_column fade_animation_offset=“45px“][vc_cta h2=“Chcete se dozvědět jak zaujmout uchazeče?“ txt_align=“center“ color=“juicy-pink“ add_button=“bottom“ btn_title=“Zjistit více“ btn_style=“flat“ btn_color=“juicy-pink“ btn_size=“lg“ btn_align=“center“ btn_i_icon_fontawesome=“fa fa-star“ btn_add_icon=“true“ btn_link=“url:https%3A%2F%2Fwww.nezzazvoni.cz%2Fskoleni%2Fprihlaska-je-teprve-zacatek%2F|||“]

Přijďte na naše školení Přihláška je teprve začátek, a my Vám ukážeme jak udržet uchazeče až do podání zápisového lístku.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]