Obchodní platební a storno podmínky pro následující školení:

 Než zazvoní: Plná škola
 Než zazvoní: Štěstí přeje připraveným školám
 Než zazvoní: Den otevřených srdcí
 Než zazvoní: Přihláška je teprve začátek

 Než zazvoní: Data, nejlepší přítel marketéra (náboráře)
 Než zazvoní: Internetový marketing
 Než zazvoní: Facebook pro školy
 Než zazvoní: Jak na školní web
 Než zazvoní: Instagram pro školy
 Než zazvoní: Generace Z
 Než zazvoní: Canva pro školy
 Než zazvoní: Canva pro ZŠ a MŠ
 Než zazvoní: Školení pro zaměstnavatele
 Než zazvoní: Akademie *
 Než zazvoní: Letní Akademie *

Platba

Platba za školení probíhá elektronickým převodem oproti faktuře, kterou vám vystavíme po registraci na školení. Datum splatnosti faktury je tři pracovní dny před datem školení, není-li dohodnuto jinak.

Veškeré informace potřebné k platbě naleznete ve faktuře, která Vám bude zaslána na uvedený e-mail do jednoho pracovního dne od odeslání přihlášky.

Storno podmínky

Pokud zjistíte, že se nebudete moci dostavit, můžete objednávku stornovat. Při stornu víc než týden před termínem školení vracíme 100 % poplatku. Při stornu od sedmi do čtyř dnů před školení vracíme 25 % poplatku. Při stornu tři a méně dní před konáním školení poplatek nebude navrácen. Než zazvoní si vyhrazuje právo zrušit školení v případě nenaplnění minimálních kapacit. Zrušení či přesunutí školení bude oznámeno nejpozději den před jeho konáním a zaregistrovaným účastníkům bude vráceno 100 % zaplacené částky.

*Akademie a Letní Akademie se řídí odlišnými storno podmínkami: Při stornu víc než měsíc před termínem školení vracíme 100 % poplatku. Při stornu od 30 do 7 dnů před školením vracíme 25 % poplatku. Při stornu týden a méně dní před konáním školení poplatek nebude navrácen. Než zazvoní si vyhrazuje právo zrušit školení v případě nenaplnění minimálních kapacit. Zrušení či přesunutí školení bude oznámeno nejpozději den před jeho konáním a zaregistrovaným účastníkům bude vráceno 100 % zaplacené částky.

Jak se přihlásit

Na školení se přihlásíte jednoduchým webovým formulářem na stránkách každého školení, nebo zasláním emailu na adresu info@nezzazvoni.cz. Přihlášku je nutno podat nejpozději týden před konáním školení, není-li uvedeno jinak.

Do přihlášky zkopírujte následující text:

Dobrý den, rád/a bych přihlásil naši školu na školení Než zazvoní _______ v termínu _______.

Na školení za naši školu přijde (přijdou):
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Emailová adresa
Telefon Pozice ve škole
Datum narození
Jméno a příjmení, kontakt, datum narození a pozice dalších osob

Fakturu prosím vystavte na následující adresu:
Název školy
Ulice
PSČ
Město
IČ

Provozovatel webu

Provozovatelem webu je společnost:

Než zazvoní, s. r. o.
Křenová 19
602 00 Brno
IČO: 03967921

info@nezzazvoni.cz
+420 733 778 256
www.nezzazvoni.cz