školení

Workshop strategické komunikace pro školy

Základ komunikace každé moderní značky

O workshopu

Chcete úspěšně komunikovat při náboru nových žáků, na dnu otevřených dveří nebo na sociálních sítích? Pak potřebujete dokument, který vám pomůže docílit vašich cílů na všech kanálech - komunikační strategii. Dobře sestavená komunikační strategie je základem pro úspěšné budování značky školy a řízení její pověsti. Vezměte komunikaci školy do vlastních rukou a přidělte škole pověst, kterou si skutečně zaslouží!

V rámci Workshopu strategické komunikace a budování značky vám během pěti setkání ukážeme jak efektivně budovat brand školy a společně vytvoříme Komunikační strategii pro vaši školu!

Akreditovaná školení od profesionálů

Workshop je akreditována jako vzdělávací program DVPP pod č.j. MSMT- 21730/2022-6-766. Všichni naši školitelé jsou odborníci s dlouholetou praxí v komerčním, politickém a školském marketingu. Školení lze financovat z projektu Šablony pro SŠ i ZŠ. V případě, že nebudete se školením spokojeni, Než zazvoní garantuje vrácení 100 % poplatku za účast.
Image
Každý účastník obdrží vzdělávací materiály ke školení

Co si z workshopu odnesete?

 • Osvojíte si základní pojmy a principy strategické komunikace a budování značky školy, díky kterým dokážete budovat pověst školy.
 • Seznámíte se s kvalitativními metodami sběru dat a naučíte se získaná data zpracovat.
 • Zjistíte, co vše zahrnuje značka (brand) školy a jak s jednotlivými prvky pracovat.
 • Seznámíte se s pravidly pro výběr správného sloganu, marketingových textů a výzev k akci.
 • Ujasníte si, jaké nástroje může škola ke komunikaci využívat.
 • Vytvoříte komunikační strategii pro vaši školu a naučíte se ji plně využívat.

O čem se na workshopu budeme bavit?


Nastavení značky


Nastavíme komunikaci značky podle vašich žáků i zaměstnanců tak, aby vám sedla jako košile na míru. Nebude potom problém ji dodržovat.

Sjednocení komunikace


Uchazeči vám budou rozumět, jen pokud budete vytvářet o škole ucelený obraz. Strategie vám vystaví mantinely, abyste dosáhli cíle co nejsnadněji.

Řízení pověsti


Pověst škol se dá aktivně řídit, jako značky firem a produktů. Díky strategii získáte návod, jak pověst zlepšit i u vaší školy.

Argumenty pro nábor


To, co vnímají uchazeči a zaměstnanci školy jako silné stránky, se často velmi liší. Zjistěte, čím se můžete skutečně chlubit, abyste si neuškodili.

Obsah pro komunikaci


Letáky, web i sociální sítě musí podávat stejný obraz o škole jakýkoli den v roce. Díky strategii získáte návod, o jakých tématech byste měli mluvit.

Odlišení od konkurence


Školy jsou na první pohled všechny stejné. Odlište se od konkurence profesionální komunikací, kterou vám budou ostatní závidět!

Image

Jak vám Komunikační strategie pomůže?

Jedná se o rozsáhlý strategický dokument, který je vytvářený přímo pro vaši školu na míru. Nastavuje a sjednocuje veškerou komunikaci tedy výstupy školy směrem k uchazečům, současným žákům, partnerům i veřejnosti. Díky tomu budete snadno čitelní, zapamatovatelní a rychleji dosáhnete svých cílů.

Strategie vychází ze SWOT analýzy, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby školy, na základě sociologických šetření se žáky dané školy. Následně určuje cílové skupiny, strategii značky, vhodný jazyk a tón komunikace, tonalitu fotek, komunikaci nabízených oborů a stanovuje cíle.

Při správné a dlouhodobé komunikaci dle pravidel stanovených v tomto dokumentu dojde ke spojení toho, jak školu vnímá veřejnost s tím, jak se škola chce prezentovat.

Image

Jak workshop probíhá?

 • Úvod do strategické komunikace

  Seznámíte se se základními pojmy a principy strategické komunikace a budování značky školy.

 • Strategický výzkum

  Pomocí kvalitativních metod společně získáme data potřebná k vypracování komunikační strategie.

 • Analýza dat

  Získaná data zpracujeme a provedeme analýzu. Naučíte se pracovat s myšlenkovou mapou.

 • Tvorba brandu školy

  Naučíte se definovat vlastnosti značky, vytvořit slogan, textace. Zpracujeme mediální mix.

 • Implementace komunikační strategie

  Zhodnotíme vámi vytvořenou komunikační strategii a nastavíme kroky k její implemetaci.

Image

Ke skutečně efektivní komunikaci je potřeba, aby veškerý vizuální, fotografický i textový obsah vytvářely koherentní celek, který předá to správné sdělení i na podvědomé úrovni

Jak probíhají práce na strategii?

Rozhovory se žáky i vedením

Základem jsou skupinové rozhovory s vašimi žáky i strukturované rozhovory s garanty všech oborů a vedením školy.

Vlastní analýza

Podíváme se na vaši konkurenci, veřejné informační zdroje i výsledky rozhovorů a všechno porovnáme. Následně navrhneme řešení pro vás na míru.

Představení strategie

V prezentaci vám představíme závěry všech analýz, vaše silné stránky, komunikaci oborů i návrhy sloganů. Po schválení získáte kompletní strategii.

Pro koho je workshop určen?

Kurz je určen všem pracovníkům základních a středních škol, kteří se starají o přijímací řízení, propagaci, reklamu, PR nebo marketing. Typicky jsou to ředitelé, zástupci ředitelů, výchovní poradci, mnohdy ale také učitelé, kteří se o propagaci starají nad rámec svých pracovních povinností. Kurz je určen všem, kterým není lhostejný osud jejich školy a chtějí zjistit, jak efektivně zajistit její budoucnost.

Cena a organizační informace

 • Cena: 13 500 Kč s DPH za osobu – cena zahrnuje materiály ke školení, průběžnou asistenci lektorů a individuální konzultace
 • Workshop lze financovat z projektu Šablony pro SŠ a Šablony pro ZŠ.
 • Po zaplacení a absolvování workshopu obdrží účastníci certifikát DVPP.
 • Školení trvá 40 vyučovacích hodin.
 • Pokyny k platbě a storno podmínky najdete zde.

Co na to říkají lidé ze školství?

 „Díky zpracované komunikační strategii jsem si uvědomili silné a slabé stránky stávajícího školného marketingu. Navíc jsme dostali návod, jak vylepšit nedostatky, na které jsme v komunikační strategii byli upozorněni. Za velký přínos považujeme zejména vypracování textů, které prezentují naše jednotlivé obory.“
PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
manažerka náborových programů, SOŠ a SOU Vyškov

Konzultace zdarma

Pojďme si promluvit o tom, co vaše škola potřebuje

"*" indicates required fields

Společně vymyslíme, jak posunout i vaši školu

Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka