Průzkum NZ: Více než 40 % učňů a 27 % budoucích maturantů by dnes své rozhodnutí o volbě školy přehodnotilo

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci se školami z celé České republiky realizovalo během minulého týdne bleskový průzkum mezi 1035 respondenty z řad žáků druhých ročníků středních škol. Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za pomoc se zprostředkování vyplnění dotazníků Vašimi žáky. Průzkum byl vyhodnocen a naleznete jej na níže zmíněném odkaze.

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Většina dotazovaných je ve škole šťastná, ale ukazuje se rozdíl mezi maturitními a učebními obory. Žáci maturitních oborů jsou ve škole šťastní v 73 % případů, zatímco žáci učebních oborů pouze v 61 % případů. Rozdíly se však projevují i mezi jednotlivými školami.
  • Více než 40 % učňů a 27 % budoucích maturantů by dnes rádo svá rozhodnutí o volbě školy přehodnotilo. V některých případech by změnili obor, ale zůstali na své současné škole, častěji by však raději změnili školu i obor.
  • Dotazovaní druháci uvedli, že klíčovým důvodem, který je vedl k upřednostnění školy byla především jistota, že jim škola umožnění získat dobrou práci. Důležité pro ně byly také dny otevřených dveří, dobrá pověst školy a doporučení rodičů a známých.
  • Co se týče života ve škole, respondenti byli během prvního roku nejméně spokojeni s dostatkem volného času (pouze 41 %) a náročností učiva ve škole (48 %). Největší spokojenost mezi respondenty byla u vztahu se spolužáky (75 %).
  • Nejvíce problematický je dle respondentů vzájemný vztah učitelů a žáků. Zatímco více než tři čtvrtiny žáků své učitele respektuje, pouze 51 % z nich si myslí, že s nimi učitelé zachází jako se sobě rovnými.
  • Mezi spolužáky si naprostá většina dotazovaných našla velmi dobré kamarády (86 %). Avšak pouze 52 % respondentů si myslí, že jejich třída drží při sobě.
  • Žáci maturitních prvních ročníků mají v plánu po škole pracovat pouze ve 14 % případů a v téměř polovině případů by chtěli dále studovat na vysoké škole. Žáci učebních oborů pak naopak chtějí v téměř 40 % případů jít ihned po škole pracovat a více než čtvrtina by chtěla pokračovat studiem na nástavbě.
  • Ve 40 % případů pak učni konstatovali, že si po dokončení učiliště chtějí v budoucnosti dodělat maturitu. Většina z nich chce i nadále studovat na své současné škole.

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy