Průzkum NZ: Střední školy sečetly přihlášky

Karel KomínekPrůzkumy

rozdil. stredni skoly, prihlasky

Zatímco gymnázia obdržela tento rok ve srovnání s rokem 2015 v průměru o 25 přihlášek více, učiliště si pohoršila v některých případech až o 60 %. Meziroční pokles zaznamenaly také střední odborné školy. Většina škol není s touto situací spokojena, i když propad očekávaly. Průzkum vypracovala společnost Než zazvoní.

Dominantní postavení gymnázií

Aktuální průzkum potvrdil dominantní postavení maturitních oborů ve středním školství. Nejspokojenější jsou obory všeobecného vzdělávání a obchodní akademie, které si v průměru polepšily o 25, respektive 13 přihlášek na školu.

Průměrný úbytek byl naopak nejvyšší u škol vyučujících gastronomii, hotelnictví a provozní služby, a překvapivě také u středních zdravotnických škol. Školy technického typu, tedy průmyslové, stavební nebo technické, zůstávají meziročně na stejné hladině, ovšem s výraznými výkyvy v jednotlivých krajích.

„Spokojenost s počtem přihlášek je nejvyšší u gymnázii, kdy k počtu přihlášek nemá výhrady 72 % z nich. Nespokojené jsou nejvíce technické školy, kde letošní stav přihlášek vyhovuje pouze 24 % dotázaných – navzdory podpoře technického vzdělávání,“ doplňuje Aneta Košíková, spoluautorka průzkumu.

Důležitost marketingu ve středním školství

Dle názoru zástupců dotazovaných škol měly na letošní přihlášky největší vliv marketingové aktivity, které v průběhu roku vykonávají. Marketing má dnes zejména ve středním a vyšším školství své nezastupitelné místo. Vzhledem ke stále nižšímu počtu žáků a tím pádem i více konkurenčnímu prostředí, jsou marketingové aktivity pro střední školy nezbytné,“ doplnil konzultant Než zazvoní Karel Komínek.

Tento fakt také podporuje druhá nejvíce zmiňovaná možná příčina současného stavu přihlášek – populační krize, se kterou podle odpovědí bojuje každá čtvrtá škola. V odpovědích byl kromě jiného zmíněn také vliv inkluze ve školství, kterou negativně vnímají jak školy praktické, tak i s učebními obory.

Školy technického typu pak doplácejí primárně na nezájem žáků o učební obory. Maturitní obory jsou totiž vzhledem k nízkému počtu žáků dostupnější než kdy dříve a jsou na ně často přijímání i žáci, kteří by v jiné situaci cílili spíše na získání výučního listu.

Košíková dodává: „Učební obory jsou z dlouhodobého hlediska ve stále menší oblibě. V mnoha případech jsou až druhou volbou deváťáků, tedy spíš jakýmsi záchranným kruhem. Může se stát, že učební obor se 100 přihlášenými a přijatými se ani neotevře, jelikož 90 z nich bylo přijato také na obor s maturitou.“

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy