Tipy pro lepší atmosféru ve škole

Nela PliešovskáMarketingové tipy

Pojem wellbeing je ve školním prostředí skloňován stále častěji. Obecně ho můžeme popsat jako stav, ve kterém se cítíme dobře a zvládáme dobře fungovat. Světová zdravotnická organizace (WHO) popisuje wellbeing jako stav pohody, ve kterém jedinec realizuje své vlastní schopnosti, dokáže se vyrovnat s běžnými životními stresy, dokáže produktivně pracovat a je schopen přispívat své komunitě.” Poslední dva roky se ve velké míře podepsaly na duševním zdraví a celkové spokojenosti celé společnosti. U žáků se častěji objevují úzkosti a pocity strachu, učitelé čelí syndromu vyhoření.

Výzkumy dokazují, že úroveň wellbeingu ovliňuje mimo jiné produktivitu a schopnost učit se. Školní prostředí je jedním z faktorů, které ovlivňuje celkovou životní spokojenost učitelů i žáků – a ta se odráží na jejich výkonech. Je tedy více než žádoucí, aby se škola aktivně snažila podpořit wellbeing zaměstnanců a žáků. Cítí se u vás žáci a učitelé dobře? Zvládají se koncentrovat a dosahují dobrých výsledků? Jaké jsou vztahy na pracovišti a ve třídách?

Všímavost jako cesta ke spokojenosti

Jedním ze způsobů, jak můžete podpořit wellbeing zaměstnanců i žáků, je praxe mindfulness neboli všímavosti. Všímavost vychází z buddhistického učení, nejedná se ovšem o spirituální praxi dá se využít v běžném životě a zahrnuje jednodušší i náročnější techniky. Cílem je uvědomování si a přijímání přítomných okamžiků. To znamená, že plně věnujeme pozornost tomu, co děláme a nenecháváme běžet život v režimu autopilota.

Jaké benefity přináší praxe všímavosti?

Díky praxi všímavosti se člověk cítí více v klidu, lépe se soustředí a je produktivnější. Zvládá také snáze ovládat své emoce a zpracovávat stres. Všímavost má také pozitivní vliv na navazování kvalitnějších mezilidských vztahů. Mindfulness poskytuje studentům i učitelům nástroje k řešení každodenních situací, snižování stresu a pomáhá přesměrovat pozornost na vzdělávání.

Pokud jsou žáci v klidu a zvládají držet pozornost, učiteli se lépe učí, což přináší lepší výsledky a větší spokojenost. A spokojení žáci a zaměstnanci mají velký vliv nejen atmosféru na škole, ale také samotnou pověst a značku školy.

Cvičení, která můžete vyzkoušet ihned

Existuje mnoho technik všímavosti, které se dají aplikovat jak do každodenního života, tak do školního prostředí. Většina z nich zabere jen pár minut a nejsou k nim potřeba žádné pomůcky – stačí odhodlání a trpělivost. Skze malé, dosažitelné kroky a pravidelnou praxi nastává změna.
Vyzkoušejte následující dvě cvičení pro koncentraci a zklidnění mysli:

Pozorování dechu

Pohodlně se usaďte se vzpřímenou páteří. Pokud je to možné, zavřete oči (pomůže vám to lépe se soustředit). Až budete připraveni, přeneste svou pozornost na dech. Vnímejte každý nádech a výdech, teplotu vzduchu, který vdechujete a vydechujete. Uvědomte si, jestli je váš dech mělký nebo hluboký a kam směřuje. Cvičení provádějte několik minut nebo tak dlouho, jak budete potřebovat ke zklidnění roztěkané mysli.
K tomuto cvičení se můžete vrátit kdykoli během dne, když se budete potřebovat soustředit například během příprav materiálů nebo společně se žáky před testem.

Ukotvení přes pět smyslů

Opět se pohodlně se usaďte se vzpřímenou páteří. Pokud je to možné, zavřete oči (pomůže vám to lépe se soustředit). Až budete připraveni, přeneste svou pozornost  na podložku, na které sedíte. Uvědomte si polohu vašeho těla, vašich rukou, zavnímejte zem pod sebou. Potom přeneste pozornost na zvuky, které vás obklopují. Následně se zaměřte na vůně. Polkněte a uvědomte si, jakou chuť máte na jazyku. Rychle otevřete a zavřete oči a v duchu si prohlédněte obrázek, který jste takto „vyfotili“. Na závěr se opět zaměřte na podložku pod sebou a všechny hmatové vjemy. 
Toto cvičení pomáhá přivést tělo a mysl do přítomného okamžiku. Můžete ho vyzkoušet před poradou nebo společně se žáky na začátku hodiny.

Záležitost interní komunikace

Péče o spokojenost a produktivitu zaměstnanců i žáků je součástí interní komunikace školy. Jedná se o aktivity, které mohou pozitivně ovlivnit atmosféru ve škole, vztahy mezi zaměstnanci i fungování třídních kolektivů. V dlouhodobém horizontu tyto aktivity také ovlivňují samotnou značku školy.

Jak dokazují naše průzkumy a rozhovory s uchazeči o studium a se samotnými žáky, atmosféra a kolektiv je pro ně jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru školy.

Chcete se postarat o lepší atmosféru ve škole?

Přihlaste se na náš workshop!

Zjistit více

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image