Výkladový slovník současných žáků z generace Z pro učitele

Aneta KošíkováMarketingové tipy

Zdá se vám, že současné generaci deváťáků už vůbec nerozumíte a to doslova? Možná se nemýlíte – generace Z je velmi odlišná od těch, se kterými jste se v minulosti setkávali. Současní deváťáci žijí rychle, jsou celosvětově propojeni v každém aspektu života, přikládají velký význam vizuálnu a hodnotám, které jsou pro některé z nás nepochopitelné.

Odlišný je i jazyk, který příslušníci generace Z používají. Již v minulých třiceti letech se do češtiny pomalu vkradlo mnoho neologismů především z angličtiny, ale až generace Z používání anglického jazyka v běžné mluvě dovedla na novou úroveň.

Je pro ně naprosto normální používat anglické zkratky, nahradit sem tam ve větě české slovo anglickým, ač to nemá z mluvnického hlediska žádný význam, nebo plynule v jedné větě přejít z češtiny do angličtiny.

Slovník generace Z nově v knižním vydání

Psali jste si o něj a nyní je tady! Knižní vydání slovníku generace Z v podobě praktické kapesní publikace, díky které můžete překládat výroky vašich ratolestí za chodu.
Více o slovníku GenZ

Image
slovník generace z scared af kinda scared

Zlepšila se úroveň výuky angličtiny tak rapidně, aby mohli patnáctiletí v běžné mluvě přirozeně využívat cizí jazyk? Pravděpodobně ne. Důvodem je spíše propojenost generace Z – díky všudypřítomnému připojení k internetu jsou stále ve spojení s komunitou podobně naladěných lidí z celého světa, hrají hry, které jsou v angličtině, pouštějí si videa v angličtině, sledují na sociálních sítích zahraniční influencery a s angličtinou se tak setkávají na denním pořádku.

generace z mommy gf random hoe ugly

Část z ní pak používají automaticky i v češtině – ale pozor, neznamená to, že jejich znalost angličtiny se zlepšuje i ve škole. Se spisovným jazykem se na internetu nesetkávají, komunikují v akronymech a význam některých slov oproti slovníkovému výkladu také dost posouvají.

Ani angličtinář by jim občas neporozuměl. A právě proto jsme pro vás sestavili slovníček nejčastěji se vyskytujících slov a frází, které současní deváťáci používají. Podívejte se na náš slovníček a přibližte se svým žákům!

Nejoblíbenější zkratky generace Z

Některé zkratky pro vás nebudou překvapením, proč jsou ale důležité? Pro rychlou komunikaci! Při odeslání zprávy nebo komentáře jde o každou vteřinu. Některé zkratky tak zdomácněly, že se používají i v mluvené komunikaci. Zde jsou ty nejzákladnější z nich:

AF – "as f*ck"– fráze, která vyjadřuje extrémnost nějaké situace, umocňuje přídavné jméno, v češtině doslovný překlad neexistuje – můžeme však přirovnat k „jako kráva“ – To zkoušení bylo těžké AF! To zkoušení bylo těžké jako kráva!

AKA – „also known as“ – tedy známý jako – alias nějakého umělce – např. Influencer Karel Sivák AKA FattyPillow

BRB - "Be Right Back" - budu hned zpátky, se používá především v soukromé konverzaci on-line, pokud dotyčná osoba musí na chvíli odložit telefon.

BTW – „By the Way“ – mimochodem – ve třech písmenech shrnuté české slovo o čtyřech slabikách – často využívané i v mluvené řeči.

IM(H)O – „in my (humble) opinion“ – dle mého (skromného) názoru.

IDC – „I don’t care“ – Ve zkratce Je mi to fuk (jedno). 

IDK – „I don’t know“ – Nevím. Občas je ve stejném významu využívána také zkratka NWM – což je již původní české slovo “nevím”, pouze místo jednoduchého V je pro zajímavost vloženo W dvojité – pozůstatek po mileniálech, kteří v dalekém internetovém pravěku (před 15 lety) použíwali dwojité W kdekoliw to šlo.

GL – „Good Luck“ – Znamená ve zkratce Hodně štěstí! 

LOL – „Laughing out Loud“ – hlasitě se směji – vyjadřuje největší pobavení, obvykle doprovázený nejméně třemi emotikony či jejich ekvivalentem XD XD XD. Pozor, nezaměňujte s LOLkem (ne večerníčkovým), velice oblíbenou hrou League of Legends! 

OMG – „Oh my God“ – tedy Ach, můj bože, je nejčastěji používanou reakcí na překvapivou informaci, a to v pozitivním i negativním smyslu.

OT – nebo také „off topic“ – v rozhovoru něco mimo téma.

THX – „Thanks“ – Ve třech písmenkách vyjádřené poděkování.

PM/DM - “personal message” nebo "direct message" - tedy soukromá zpráva na Facebooku, nebo přímá zpráva na Instagramu.

WTF/TF – „What the F*ck“ a "The F*ck (is that)"– Co to sakra? Také vyjadřuje údiv, tentokrát však v zcela negativní konotaci.

Kromě zkratek se do češtiny dnešních mladých vloudilo také mnoho anglických výrazů s často přenesenými významy. Ty nejčastěji využívané jsme vybrali do našeho slovníku, který budeme i nadále rozšiřovat.

Základní slovník pro porozumění generaci Z

Boomer – možná jste již mohli zaslechnout. Populární označení pro příslušníky starší generace Baby Boomers, které je součástí hlášky „Ok, boomer“. Tato věta je používána ke zesměšnění nebo odmítnutí stereotypního názoru příslušníka starší generace, který ani nemá smysl vyvracet.

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Cringe – přestože v angličtině je cringe sloveso se zcela jiným významem, čeští náctiletí jej velice často využívají především jako přídavné nebo podstatné jméno, a v přeneseném významu znamená pocit, který máte při pohledu na něco hrozně trapného – např. nepovedené video rádoby YouTubera. Je to divnost, nechutnost, trapnost. Často je používáno s výše uvedenou zkratkou AF – tedy cringe AF.

Crush(ovat)/ mít na někoho crushzamilovat se, zakoukat se, mít na někoho zálusk.

Failchyba či nepovedený pokus – na YouTube jsou jedny z nejoblíbenějších videí právě kompilace různých „failů“ lidí v různých oblastech, které jsou pro uživatele zdrojem zábavy.

Felit – univerzální slovo, které se hodí pro všechny situace – nejčastěji však posedět s přáteli, popít, něco pořešit, odpočívat.

Feelovat (feel U) – ve významu něco pocitově prožít, také ve spojení feel U/ feel with ya – soucítit s někým, cítit jeho bolest, politovat.

Flexitchlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Flame (war) – doslova plamenná válka – je internetová diskuze, která se příliš vyhrotila a stala se hádkou.

Fufu - padělek, neznačkové oblečení, které je fake. Velice špatný napád je flexit s fufu - to by pak mohl být slušný fail!

G(old) – zkratka "Old, but gold" – Tedy staré, ale dobré. Většinou používáno pro staré ale dobré vtipy nebo memes. 

Gram - zkrácený název sociální sítě Instagram. Občas se můžete setkat i se zkratkou Insta.

Hejt/hejtovat/hejtr – hejt je vyjádření nenávisti či odporu k někomu či něčemu; hejtování pak systematická nevyžádaná kritika; hejtr člověk, který se vůči někomu ostře vymezuje

Hodit followzačít někoho sledovat na sociální sítí Instagram - čím více followers (sledujících), tím více je účet dotyčné/ho hodnotný.

Hypenavnadit, být nadšený z něčeho, co ale ve skutečnosti nemusí být moc dobré. Vyhajpovat pak znamená vzbudit okolo něčeho až moc velký rozruch.

Hypebeast - je označení pro člověka, který musí mít nejnovější věc na trhu, nebo nosí jen to, co je zrovna in; nejlépe to nejdražší, co se dá sehnat.

Legit - pravý, originální, často také ve spojení "seems legit", tedy vypadá to opravdově/legitimně. Užíváno  však sarkasticky v opačném významu - je odpovědí na nabídku nebo prohlášení, kterému je těžké uvěřit.

Lit - v původním významu slova "zapálený". Generací Z však používaný pro věci, které jsou skvělé, výborné, zajímavé, cool. Protiklad slova cringe.

Memes – internetové meme je kulturní obdoba genu, označení pro obsah (fotku, větu, video, text), který je již ze začátku úspěšný nebo vychází z kultovní události, a rychle se šíří na internetu. V českém prostředí je za meme nejčastěji označován obrázek opatřený originálním/vtipným komentářem, který reflektuje buď nějaký současný fenomén nebo naopak klasické situace, které zná každý člověk. Např. meme níže skvěle kombinuje problémy s uzavřením škol a  americkou sérií filmů Piráti z Karibiku. 

Mess – pokud si s někým píšete na Facebooku, píšete si na Messu. Přestože je již dnes více deváťáků na Instagramu než na Facebooku, stále jsou aktivní na Facebook Messengeru, který používají ke komunikaci, i když už nechodí na Facebook.

Oof - používá se v situacích, kdy je vám to vlastně jedno, ale měli byste něco v rozhovoru říct. Např. Žákyně: Zlomil se mi nehet! - Žák: Oof.

Press F to pay respects – ikonická hláška ze hry Call of Duty. Stisknutím klávesy F vyjádřil hráč respekt zesnulému a hláška se stala předmětem vtipů. Dnes se však  písmenko F používá jako seriózní vyjádření soustrasti.

Prank/prankovatvystřelit si z někoho předem naplánovaným žertem. Na YouTube jsou velice populární videa z prankových válek, kdy si protagonisté dělají vtipné naschvály.

Quitnout - z anglického slovesa "quit", tedy ukončit nebo s něčím skoncovat. Velice často používáno hráči PC her, dostalo se však i do běžné komunikace.

Random – zatímco původní význam v angličtině je „náhodný“, dnešní generace Z jej používá spíše pro situace či osoby, které jsou tak divné, že nechápou jak se mohly stát – např. random člověk je ten, který je opravdu zvláštní, neobvyklý a vymyká se standardům.

Steam – populární hráčská platforma určená k distribuci her, někteří hráči na ní jsou schopni strávit několik hodin denně. Sdružuje komunitu podobně orientovaných lidí.

Subszkratka pro subscribers – sledovatele na sociální síti YouTube. Na Twitteru se pak můžete potkat se sleďem - tedy sledujícím, na Instagramu s followerem. 

Shitpost – status nebo post (příspěvek) na sociální síti, který je o ničem a nezajímá cílové publikum, je ve své podstatě spam.

Toxic – činnost či osoba, která vykazuje známky toxického chování – negativistické, konfliktní či škodlivé, které otravuje.

Tagnout někoho – Tag má v této konotaci význam označení na fotografii nebo v příspěvku na sociální síti.

Trash – v angličtině i češtině je význam slova odpad. Většinou je jako trash označována hudba, osobnost nebo pořad, který je podle dotyčné osoby nekvalitní, pod jeho úroveň.

(Vy)trigrovat - sloveso od podstatného jména "trigger", tedy spoušť. V původním významu odkazuje ke spouštěčům panických atak pro osoby s PTSD, v posunutém významu používaném v diskuzích ale znamená někoho vyprovokovat k unáhlené, přehnané emociální reakci.

Trolit/vytrolit/potrolit – Troll je internetový diskutér, který cíleně narušuje diskuzi na sociálních sítích a komentuje tak, aby vyvolal výše zmíněný flame. Vytrolení či potrolení má ale lehce odlišný význam, přestože vychází ze stejného slova. Vytrolit/potrolit má význam napálit někoho na něco, udělat si z někoho legraci.

Vibes - v doslovném překladu vibrace, přenesený význam jsou však pocity, nálada, atmosféra. Např. „Z té písničky mám nostalgické vibes." nebo „Chytám letní vibes."

Wazzup - zkráceně "What's up with you?" - tedy Jak se máš? Používáno spíše jako pozdrav (Ahoj!), než přímá otázka.

Výkladový slovník současných žáků pro učitele má druhý díl! Podívejte se na další slova ze slangu generace Z zde.

Zapomněli jsme na něco? Setkali jste se u svých dětí nebo žáků se slovem, kterému nerozumíte nebo vás překvapilo? Napište nám na kosikova@nezzazvoni.cz nebo zde na webu do chatu a my slovíčko přidáme do slovníku!

Slovník generace Z nově v knižním vydání

Psali jste si o něj a nyní je tady! Knižní vydání slovníku generace Z v podobě praktické kapesní publikace, díky které můžete překládat výroky vašich ratolestí za chodu.
Více o slovníku GenZ

Image