Image

On-line kampaně

Přiveďte návštěvníky na web nebo DOD.

Online kampaně vám pomohou oslovit cílovou skupinu lidí a přivést je na váš web nebo den otevřených dveří.

Předem daného cíle (zvýšení zájmu o DOD a více návštěvníků, více přihlášek, dosah a propagace nového oboru apod.) dosáhneme precizně připravenými kampaněmi na vhodných on-line kanálech jako je Facebook, Instagram, Google Ads nebo Sklik.

Začněme společně
Na co se především zaměříme?


Webové stránky


54 % uchazečů odradí to, že na Vašem webu nenajdou snadno to, co hledají. V Analýze potřeb se dozvíte, zda zbytečně neztrácíte uchazeče neefektivním webem.

Sociální sítě


sociální sítě mají desítky nepsaných pravidel, kterými byste se měli řídit. Zkontrolujeme nastavení vašich profilů i kvalitu vašeho obsahu.

Obsahový marketing


Současní uchazeči se zajímají i o to, zda se jim bude na škole dobře studovat. Podíváme se, zda předáváte všechny relevantní informace.

Grafická prezentace


Správně zvolenou grafikou dokážete zaujmout své uchazeče a nadchnout je pro studium na vaší škole. Zaměříme se tedy i na vaši vizuální identitu.

Příležitosti vaší školy


Každá škola je v něčem výjimečná. Marketingový průvodce vám dá tipy na to, jak se odlišit od konkurence a svoje silné stránky odprezentovat.

Dlouhodobá strategie


Efektivní náborová kampaň spočívá v pečlivém plánování a dlouhodobých aktivitách. Vymyslíme vám proto strategii na klíč.

V čem vám Analýza potřeb pomůže?

Analýza potřeb je základní zhodnocení vašeho náboru, které pomůže každé škole stanovit výchozí pozici pro zlepšení náboru a komunikace.

Spousta škol se nerozvíjí, ačkoli je velmi aktivních na všech možných kanálech a věnuje náboru mnoho energie. Díky nezávislému pohledu expertů nyní můžete zjistit, jestli náhodou nevynakládáte energii a prostředky neefektivně. Na základě zjištění potom můžete přidat nové, doposud nevyzkoušené techniky, nebo naopak výrazně zlepšit efektivitu toho, na co jste již zvyklí.

Díky Analýze potřeb získáte jasný plán do budoucnosti, pomocí kterého můžete zahájit rozvoj vaší školy již za pár dní.

Image

Jak to bude probíhat?

Schůzka se školou

Konzultant Než zazvoní na schůzce s vedoucími pracovníky školy dopodrobna zjistí, jak funguje školní nábor.

Vlastní analýza

Konzultant Než zazvoní po schůzce vyhledává další informace o škole a jejich propagačních aktivitách z veřejných zdrojů.

Závěrečná zpráva

Výsledkem je závěrečná zpráva s hodnocením jednotlivých kategorií a doporučeními pro další náborovu sezónu.

Co na to říkají lidé ze školství?

"Od Analýzy potřeb jsme získali přesně to, co jsme čekali - základní hodnocení, od kterého jsme se mohli odrazit. Překvapilo nás, jak slabé hodnocení jsme získali v oblastech, které považujeme za dobře zvládnuté. Máme před sebou ještě dlouhou cestu."
RNDr. Radek Zábranský
ředitel, gymnázium Nepomuk

Konzultace zdarma

Pojďme si promluvit o tom, co vaše škola potřebuje

"*" indicates required fields

Společně vymyslíme, jak posunout i vaši školu

Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka