Budoucnost vzdělávání v nových formách: Postřehy z konference Future – Edu

Jakub RohMarketingové tipy

V úterý 19. září se konala konference Future – Edu, která se zaměřovala na budoucnost vzdělávání v nových formách. Tato konference navázala na dva předchozí úspěšné ročníky a kombinovala významné řečníky s panelovými diskuzemi.

Mezi řečníky patřili odborníci nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Diskutovali o formálním a neformálním vzdělávání, celospolečenských hodnotách, digitálních kompetencích a významu celoživotního vzdělávání. Všichni se shodli na tom, že současný vzdělávací systém je rigidní a potřebuje reformu, zejména v oblasti digitální a informační gramotnosti.

Jan Hábl, jeden z řečníků, přirovnal současný vzdělávací systém k zanedbanému a týranému dítěti. Hans van Mourik Broekman, úvodní řečník, zdůraznil důležitost zpětné vazby od bývalých studentů a význam sebereflexe a samostatného myšlení.

Zpětná vazba od žáků je pro školy nezbytná – umožňuje identifikovat slabiny v učebních plánech, podporuje zapojení studentů a posiluje vztahy mezi učiteli a žáky.Může také navrhnout nové metody výuky a zajišťuje, aby vzdělávání zůstalo relevantní v rychle se měnícím světě. 

Konference také zdůraznila význam kybernetické bezpečnosti, připravenosti učitelů na práci s nástroji AI a potřebu učit děti, jak dešifrovat informace a ověřovat si zdroje v digitálním věku

Umělá inteligence, zejména modely jako ChatGPT, nabízí nové možnosti ve vzdělávání. V Než zazvoní jsme proto vyvinuli školení „Jak využít umělou inteligenci ve vzdělávání”, které se zaměřuje na využití těchto technologií ve školním prostředí. Během workshopu se účastníci seznámí s nástroji, které mohou využívat ve vzdělávání a komunikaci se studenty. Díky umělé inteligenci si mohou vytvořit inspirativní materiály pro učitele a praktické ukázky využití ChatGPT. 

Školení také představuje další nástroje, jako je Midjourney pro tvorbu obrázků či tome.app pro tvorbu prezentací. Na konci školení budou účastníci schopni efektivně využívat umělou inteligenci ve vzdělávání a budou mít přehled o možných rizicích a výhodách těchto nástrojů.

Celkově byla konference plná inspirativních myšlenek a nápadů, které mohou pomoci formovat budoucnost vzdělávání v České republice.

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy