Průzkum NZ: Deváťáci za měsíc odevzdávají přihlášky na střední školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo v průběhu ledna 2019 průzkum mezi 2278 respondenty z řad letošních deváťáků, kterým za měsíc uplyne lhůta pro podání přihlášek na střední školy. Zjistili jsme, zda jsou již zcela rozhodnuti o volbě školy a co je pro ně při rozhodování důležité. 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Na začátku roku 2019 má o svém budoucím směřování téměř jasno 75,4 % deváťáků. Naopak 21,3 % žáků se stále ještě hledá – míří určitým směrem, ale připouští, že se ještě před podáním přihlášky může leccos změnit. Do termínu podání přihlášek zbývá měsíc, který může s daty opět zahýbat – některé školy mohou žáky ztratit, jiné zase získat.
  • Více než polovina respondentů (55,3 %) plánuje studium na některé ze středních odborných škol,
   20,2 % žáků plánuje jít po základní škole na odborné učiliště.
    Na gymnáziu chce studovat 15,1 % dotazovaných.
  • Téměř dvě třetiny dotazovaných deváťáků si chtějí podat přihlášky jen na maturitní obory, naopak 20,9 % respondentů má v plánu podat přihlášku přímo na učiliště. Pouze 10,9 % deváťáků chce podat jednu přihlášku na učební obor a jednu na maturitní obor.
  • Jednoznačně dvěma nejdůležitějšími charakteristikami při výběru školy, jsou pro respondenty náročnost přijímacích zkoušek a možnosti uplatnění, které budou mít po ukončení školy. Rozdíly jsou však mezi zájemci o jednotlivé typy škol. Zatímco uchazeči o odborná učiliště oceňují, pokud škola není náročná na domácí učení, uchazeče o střední odborné školy a gymnázia více zajímá, kolik lidí školu úspěšně zakončilo.
  • Na dni otevřených dveří některé střední školy v tomto školním roce bylo 76,6 % deváťáků. Dva a více dnů otevřených dveří navštívilo 64,9 % dotazovaných. Deváťákům se nejvíce na DOD líbila možnost poznat učitele a žáky, podívat se do prostor školy a zjistit více o přijímacím řízení.
  • O e-mailovou adresu bylo na dnech otevřených dveří požádáno jen 31 % dotazovaných, telefonní číslo škola po žácích chtěla v 18,9 % případů. O kontakt na Facebook bylo požádáno 7,2 % deváťáků. Z výsledků průzkumu však vychází, že většina středních škol se o navázání dlouhodobějšího vztahu se zájemci o studium nesnaží.
  • 77,1 % dotazovaných, kteří škole na DOD sdělili své kontaktní informace, nebylo následně žádným způsobem kontaktováno. Přestože si školy dají práci se sběrem kontaktů, nezúročí své snažení ve follow-up aktivitách.
  • 85, 1 % dotazovaných by mělo zájem dostávat novinky o dění ve škole, 51,9 % respondentů by pak chtělo dostávat informace do své e-mailové schránky, 20,7 % respondentů zprávou na sociální síti (Facebooku). Školy by měly této příležitosti využít a začít s follow-up doprovodnými aktivitami ihned po dnech otevřených dveří.
  • Vysoký podíl 83,7 % deváťáků by se rád zúčastnil akce pro budoucí prváky pořádané školou, kam si podají přihlášku. Více než polovina z nich však uvádí, že by záleželo na tom, jakou akci by škola připravila. Nejvíce by se žákům líbil společný výlet, zážitkový den ve škole, přijímací zkoušky na nečisto či sportovní turnaj.

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image