Průzkum NZ: Deváťáci po odevzdání zápisových lístků

Aneta KošíkováPrůzkumy

[vc_row padding_top=“0px“ padding_bottom=“0px“][vc_column fade_animation_offset=“45px“ width=“1/1″]
Hlavní zjištění
  • Alespoň na jeden obor bylo přijato 97 % dotazovaných deváťáků, téměř tři čtvrtiny deváťáků byly navíc přijaty na obě dvě vybrané školy. Naprostá většina deváťáků tak má již zajištěnou budoucnost ve studiu na střední škole.
  •  10 % respondentů připustilo možnost, že v září nastoupí do jiné školy, než kam podali zápisový lístek. Existuje tak riziko, že škola může přijít až o 10 % již zapsaných žáků.
  • Přijímací zkoušky za velmi obtížné po prvním pokusu považovalo 10 % dotazovaných, za spíše obtížné pak 34 % deváťáků. Po druhém pokusu se zdály velmi obtížné pouze pro 6 % dotazovaných a spíše obtížné pro 29 % dotazovaných. Povinné přijímačky tak pro deváťáky nepředstavovaly nepřekonatelnou výzvu, se kterou se navíc napodruhé vyrovnali lépe.
  • 78 % dotazovaných podalo nakonec zápisový lístek na školu, kterou měli uvedenou v přihlášce na prvním místě. Zajímavé je toto zjištění v porovnání s výsledky průzkumu z letošního dubna. V dubnu 14 % deváťáků nevědělo, kterou ze škol si, v případě přijetí na obě, zvolí. Podíl deváťáků, kteří si nakonec zvolili první školu vzrostl oproti dubnu pouze o 3 %. Zatímco podíl těch, kteří nakonec zvolili druhou školu se zvětšil dvojnásobně.
  • Dotazovaní deváťáci uvedli, že klíčovým důvodem, který je vedl k upřednostnění školy byl především pocit z návštěvy dne otevřených dveří. Zásadní postavení dne otevřených dveří v našich průzkumech neustále potvrzujeme. Ukazuje se však, že pozitivní zkušenost z dne otevřených dveří přetrvává i do finální fáze rozhodovacího cyklu uchazeče.
  • Deváťáci stojí o seznámení se svými budoucími spolužáky ještě před začátkem školního roku. Velmi rádo by se s nimi seznámilo 58 % dotázaných. V 79 % případech pak měli také zájem o akci pro budoucí prváky v režii střední školy. Uspořádání akce pro budoucí prváky má potenciál navázat vazby mezi žáky. A současně mezi žáky a školou ještě předtím, než usednou do lavic, tak aby žáci neuvažovali o přestupu či odvolání, a škola se vyhnula riziku jejich ztráty.
  • Pouze 20 % dotazovaných ví o tom, že jejich vybraná škola má stránku či skupinu pro budoucí prváky. I přesto by zájem o účast v takové skupině mělo dalších 51 % dotázaných. Toto zjištění je špatná zpráva pro ty školy, které si správou skupin dávají práci – pokud o nich deváťáci neví, jejich práce přichází vniveč.
[/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=“0px“ padding_bottom=“0px“][vc_column fade_animation_offset=“45px“ width=“1/1″]

Posuňte nábor vaší školy do 21. století

Boj o žáky nikdy nekončí. Naučte se využívat moderních marketingových přístupů na školení Plná škola!

[/vc_column][/vc_row]