Průzkum NZ: Deváťáci po odevzdání zápisových lístků

Aneta KošíkováPrůzkumy

Hlavní zjištění průzkumu

  • Alespoň na jeden obor bylo přijato 97 % dotazovaných deváťáků, téměř tři čtvrtiny deváťáků byly navíc přijaty na obě dvě vybrané školy. Naprostá většina deváťáků tak má již zajištěnou budoucnost ve studiu na střední škole.
  •  10 % respondentů připustilo možnost, že v září nastoupí do jiné školy, než kam podali zápisový lístek. Existuje tak riziko, že škola může přijít až o 10 % již zapsaných žáků.
  • Přijímací zkoušky za velmi obtížné po prvním pokusu považovalo 10 % dotazovaných, za spíše obtížné pak 34 % deváťáků. Po druhém pokusu se zdály velmi obtížné pouze pro 6 % dotazovaných a spíše obtížné pro 29 % dotazovaných. Povinné přijímačky tak pro deváťáky nepředstavovaly nepřekonatelnou výzvu, se kterou se navíc napodruhé vyrovnali lépe.
  • 78 % dotazovaných podalo nakonec zápisový lístek na školu, kterou měli uvedenou v přihlášce na prvním místě. Zajímavé je toto zjištění v porovnání s výsledky průzkumu z letošního dubna. V dubnu 14 % deváťáků nevědělo, kterou ze škol si, v případě přijetí na obě, zvolí. Podíl deváťáků, kteří si nakonec zvolili první školu vzrostl oproti dubnu pouze o 3 %. Zatímco podíl těch, kteří nakonec zvolili druhou školu se zvětšil dvojnásobně.
  • Dotazovaní deváťáci uvedli, že klíčovým důvodem, který je vedl k upřednostnění školy byl především pocit z návštěvy dne otevřených dveří. Zásadní postavení dne otevřených dveří v našich průzkumech neustále potvrzujeme. Ukazuje se však, že pozitivní zkušenost z dne otevřených dveří přetrvává i do finální fáze rozhodovacího cyklu uchazeče.
  • Deváťáci stojí o seznámení se svými budoucími spolužáky ještě před začátkem školního roku. Velmi rádo by se s nimi seznámilo 58 % dotázaných. V 79 % případech pak měli také zájem o akci pro budoucí prváky v režii střední školy. Uspořádání akce pro budoucí prváky má potenciál navázat vazby mezi žáky. A současně mezi žáky a školou ještě předtím, než usednou do lavic, tak aby žáci neuvažovali o přestupu či odvolání, a škola se vyhnula riziku jejich ztráty.
  • Pouze 20 % dotazovaných ví o tom, že jejich vybraná škola má stránku či skupinu pro budoucí prváky. I přesto by zájem o účast v takové skupině mělo dalších 51 % dotázaných. Toto zjištění je špatná zpráva pro ty školy, které si správou skupin dávají práci – pokud o nich deváťáci neví, jejich práce přichází vniveč.

Stáhnout PDF s průzkumem

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image