Hodnocení on-line výuky – jsou vaši žáci spokojeni?

Aneta KošíkováMarketingové tipy

On-line výuka je tu s námi již téměř rok, a pravděpodobně tu s námi ještě nějaký ten pátek bude. Každý učitel se snaží pro své žáky dělat maximum. Jste si ale jistí, že vše děláte správně? Jsou vaši žáci s výukou spokojeni? A jak se jim vede po psychické stránce? Odpovědi na tyto otázky najdete v našem evaluačním dotazníku Hodnocení on-line výuky, který je pro všechny školy zdarma.


Sestavili jsme pro vás a vaše žáky standardizovaný dotazník, který lze upravit na míru vaší škole. Můžete si jej upravit sami bez naší pomoci, nebo na vyžádání vám jej podle metodologických norem tvorby dotazníků upravíme sami, a to zcela zdarma. Díky využití prostředí Google Forms, budete mít odpovědi hned, jakmile vám dotazník žáci vyplní. 

Součástí dotazníku je i Manuál pro jeho úpravu, který naleznete i v tomto článku.

Chcete vytvořit a upravit dotazník na míru?

Pokud máte o vytvoření dotazníku pro vaši školu zájem, napište na e-mail kosikova@nezzazvoni.cz a požádejte o vytvoření formuláře.

Do e-mailu nám sdělte:

 • jméno vaší školy,
 • jméno a kontaktní informace osoby, která bude zodpovědná za dotazník,
 • nástroje, se kterými vaše škola v rámci on-line výuky pracuje (Microsoft Teams, Google Classroom, Bakaláři, Škola online atd.),
 • zda chcete znát odpovědi podle tříd nebo vám stačí anonymizované výsledky za celou školu – v případě výsledků podle tříd je nutné některé otázky upravit tak, aby nebylo možné respondenta/žáka podle odpovědí identifikovat,
 • požadavky na otázky, které by měly být upraveny.

Dotazník vytvoříme, upravíme a odkaz na něj vám zašleme zpět. Vy ho již jen odešlete žákům.

Chcete si upravit dotazník sami?

V případě, že vlastníte Google účet, klikněte pravým tlačítkem myši na dotazník a z nabídky vyberte „Vytvořit kopii“, kopie dotazníku se vám vytvořila na vašem disku a můžete dále upravovat.

kopie

Pokud Google účet nemáte založen, napište na kosikova@nezzazvoni.cz, dotazník vám zkopírujeme a zašleme odkaz, na kterém si dotazník můžete upravovat sami.

Při úpravě dotazníků je nutné se držet základních metodologických pravidel pro tvorbu dotazníků (více např. Hendl, J., Remr, J. 2017. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.), vyhýbat se dvouhlavňovým otázkám, nejasným instrukcím atd. Doporučujeme novým uživatelům přečíst návod na úpravu formulářů Google zde. Pokud budete mít k úpravě dotazníku otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Nezapomeňte upravit název dotazníku (v názvu by měla být vaše škole), kontaktní osobu a upravit seznamy nástrojů, které ve škole využíváte.

Jak na odeslání dotazníku

Jakmile budete s konečnou úpravou dotazníku spokojeni, můžete dotazník rozeslat svým žákům.

V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Odeslat“, následně se otevře tabulka s názvem Odeslat formulář, kde kliknete na prostřední symbol značící hypertextový odkaz (1), následně zaškrtnete možnost „Zkrátit URL“ (2) a nakonec kliknete na „Kopírovat“ (3). Viz obrázek níže. Nyní máte ve schránce zkopírovaný veřejný odkaz na dotazník, který můžete zaslat svým žákům. Pro kontrolu doporučujeme funkčnost odkazu vyzkoušet v anonymním okně prohlížeče. Dotazník je možné rozeslat také napřímo e-mailem, či vložit jako html kód, vytvoření vlastního odkazu je však nejjednodušší pro snadné šíření mezi žáky.

odeslani formulare

Vyhodnocení dotazníku v Google Forms

Výsledky dotazníku je možné zobrazit dvěma způsoby.

Zaprvé v záložce Odpovědi, kde vidíte i počet aktuálních odpovědí. V přehledných grafech jsou znázorněny souhrnné výsledky, ale lze je také zobrazit po otázkách či individuálně.

Zadruhé je pak možné vytvořit soubor Google Tabulky, ve kterém budou odpovědi zaznamenány jako v Excelu. Soubor lze vytvořit kliknutím na zelenou ikonu Google Tabulek. Tabulka se vytvoří ve stejné složce, ve které je uložen dotazník. Tabulku můžete také stáhnout ve formátu vhodném pro Excel a vhodnými statistickými programy (Microsoft Excel, IBM SPSS, Statistica) vyhodnotit.

odpovedi

Závěrečná doporučení

 • Snažte se o co největší návratnost odpovědí – pokud jste se již do testování pustili, je škoda skončit u 15 odpovědí ze 30 žáků. Nižší návratnost také zkresluje výsledky – recenzi vám napíše spíše nespokojený zákazník než ten spokojený.
 • Neposílejte jednomu žákovi více dotazníků pro více předmětů, dotazník lze upravit i tak, aby reflektoval nejdůležitější předměty.
 • Příliš dlouhý dotazník žák nevyplní – snažte se držet u hranice maximálně 20 otázek.
 • Respektujte anonymitu žáků – nepřidávejte otázky, které by anonymitu podrývaly.
 • Přidávání nebo úprava otázek musí respektovat metodologii kvantitativních šetření.
 • Pokud si nebudete jisti, zda otázku přidat a jak ji formulovat, napište nám na kosikova@nezzazvoni.cz, rádi pomůžeme.
 • V případě problému s Google Formulářem zkuste najít řešení v nápovědě Google zde. Pokud se problém nevyřeší, zkusíme vám pomoci.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image