Slovník pojmů: AIDA model

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Model AIDA je známý marketingový koncept, který popisuje čtyři základní kroky, které by měl spotřebitel projít od prvního setkání s produktem až po jeho koupi. Tyto kroky jsou: Pozornost (Attention), Zájem (Interest), Přání (Desire) a Akce (Action). Tento model pomáhá marketérům lépe porozumět, jak komunikovat s potenciálními zákazníky a jak je vést k tomu, aby se z nezávazných diváků stali aktivní kupci.

Přeneseme-li tento model do kontextu střední školy, můžeme si představit, že škola chce propagovat nový volitelný předmět. Prvním krokem, tedy Pozorností, by bylo upoutání zájmu studentů. To by mohlo být provedeno například plakáty ve škole nebo prezentací, která upozorní studenty na novou možnost ve výběru předmětů. Je důležité, aby byly informace prezentovány atraktivním způsobem, který upoutá pozornost studentů.

Druhým krokem je Zájem, kde je cílem přimět studenty, aby se více dozvěděli o předmětu a začali se o něj skutečně zajímat. To by škola mohla podpořit tím, že nabídne zkušební hodiny nebo setkání s učiteli, kteří by předmět vyučovali. Tato fáze je klíčová pro vyvolání pocitu, že nový předmět může studentům nabídnout něco zajímavého a užitečného.

Třetí krok, Přání, by měl v studentech vzbudit konkrétní touhu zapsat se do předmětu. Toho lze dosáhnout zdůrazněním výhod, jaké předmět přináší, například možnosti získat speciální certifikáty nebo účast na zajímavých projektech. V této fázi je důležité ukázat studentům, jaký přínos pro jejich vzdělání a budoucí kariéru nový předmět představuje.

Poslední krok, Akce, je fází, kdy studenti podniknou konkrétní kroky k zapsání se do předmětu. Zde by škola měla zjednodušit celý proces zápisu, poskytnout veškeré potřebné informace a podporu a zajistit, aby bylo možné se zapsat snadno a rychle. Efektivní provedení této poslední fáze znamená, že škola přemění zájem studentů na skutečný závazek.

Použití modelu AIDA v školním prostředí tak může být velmi užitečné pro zvýšení zájmu studentů o nové aktivity a kurzy, což vede k lepšímu zapojení studentů a obohacení jejich vzdělávacího zážitku.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů