Slovník pojmů: B2C marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

B2C marketing, zkratka pro “business-to-consumer”, je oblast marketingu, která se zabývá prodejem produktů a služeb přímo koncovým spotřebitelům. Na rozdíl od B2B marketingu, který cílí na obchody mezi podniky, B2C se zaměřuje na individuální zákazníky a jejich potřeby a přání. Cílem B2C marketingu je přitáhnout pozornost spotřebitelů, vyvolat u nich zájem a přesvědčit je k nákupu.

V kontextu střední školy můžeme B2C marketing přirovnat k aktivitám, jakými jsou školní kantýny nebo obchody s učebnicemi a školními potřebami, které prodávají přímo studentům a jejich rodičům. Tento typ marketingu zde může zahrnovat reklamní kampaně na nové produkty ve školním bufetu nebo zvláštní akce na prodej školních potřeb na začátku školního roku, kdy je poptávka ze strany studentů a rodičů nejvyšší.

Strategie B2C marketingu často využívají emocionální a vizuální apely, které mají přilákat pozornost a vyvolat okamžitou reakci. V školním prostředí to může znamenat barevné plakáty propagující nový druh sendvičů nebo tematické akce ve školní kantýně, které jsou navrženy tak, aby zaujaly a oslovily studenty. Tyto metody jsou efektivní, protože apelují přímo na smysly a emoce studentů, což může vést k rychlejšímu rozhodování o koupi.

Významným aspektem B2C marketingu je také vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky. V školním kontextu by to znamenalo, že škola nebo provozovatelé kantýn by se snažili o kontinuální zlepšování nabídky a kvality služeb, aby si udrželi loajalitu studentů a jejich rodičů. Tato strategie nejenže zvyšuje spokojenost zákazníků, ale také podporuje pozitivní vnímání školy jako celku. B2C marketing tedy nejenže podporuje prodej a zisk, ale také hraje klíčovou roli v budování dobré reputace a vztahu s komunitou, která školu obklopuje.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů