Slovník pojmů: Buyer persona

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Buyer persona je fiktivní, ale detailně propracovaný profil ideálního zákazníka, který pomáhá firmám lépe pochopit a cílit na své potenciální zákazníky. Tento koncept se v marketingu používá k vizualizaci charakteristik, chování, potřeb a motivací konkrétní skupiny lidí, na kterou chce firma své produkty nebo služby zaměřit. Vytvoření buyer persona zahrnuje sběr a analýzu dat o zákaznících, jako jsou demografické údaje, zájmy, nákupní chování a osobní preference.

V kontextu střední školy by se vytvoření buyer persona mohlo týkat například studentů, kteří by mohli mít zájem o nově zaváděný volitelný předmět. Škola by definovala typické rysy studentů, kteří by předmět nejpravděpodobněji zapsali – věk, akademické zájmy, kariérní aspirace, mimoškolní aktivity a možná i sociální pozadí. Tento profil by pomohl škole lépe oslovit a přizpůsobit svou nabídku přesně této skupině.

Vytváření buyer persona umožňuje školám a učitelům lépe plánovat a realizovat vzdělávací obsah, který bude pro studenty nejatraktivnější a nejužitečnější. Představme si, že škola plánuje zavést kurz programování pro středoškoláky. Analýzou a vytvořením buyer persona zjistí, že tento kurz by nejvíce oslovil studenty se zájmem o technologie, kteří tráví volný čas kódováním a hraním počítačových her, a kteří mají ambice v budoucnu pracovat v oblasti IT. To by pak mohlo ovlivnit, jakým způsobem a prostřednictvím jakých kanálů bude škola tento kurz propagovat.

Na závěr, aplikace konceptu buyer persona ve školním prostředí může školám pomoci nejen při zavádění nových předmětů, ale také při organizaci mimoškolních aktivit, vytváření speciálních programů pro talentované studenty nebo při navrhování intervenčních plánů pro studenty, kteří potřebují další podporu. Efektivní využití tohoto nástroje může vést k větší spokojenosti studentů a zlepšení výsledků, protože škola lépe rozumí potřebám a přáním svých studentů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů