Slovník pojmů: Cesta zákazníka

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Cesta zákazníka, často nazývaná také „customer journey“, je termín používaný v marketingu k popisu cesty, kterou zákazník podniká od prvního seznámení s produktem nebo službou až po konečnou akci, jako je nákup nebo získání služby. Tento proces je obvykle rozdělen do několika fází, které zahrnují uvědomění si, zvážení, rozhodnutí a nakonec akci. Porozumění této cestě je klíčové pro firmy, aby mohly efektivně komunikovat a nabízet své produkty či služby ve správný čas a správným způsobem.

V kontextu střední školy lze pojem cesta zákazníka aplikovat na studenty, kteří se rozhodují, jaké kurzy si zvolí, nebo jaké mimoškolní aktivity chtějí navštěvovat. První fází, uvědomění si, by mohlo být, když studenti získají informace o nově nabízeném kurzu nebo klubu prostřednictvím školního newsletteru nebo plakátů rozvěšených po škole. V této fázi je cílem upoutat pozornost studentů a informovat je o možnostech, které mají.

Druhá fáze, zvážení, se týká momentu, kdy studenti začnou vážně přemýšlet o tom, zda se zapojí do dané aktivity nebo kurzu. Mohou hledat více informací, mluvit s učiteli nebo s jinými studenty, kteří se kurzu již účastní. Toto je důležitá fáze, kde škola může nabídnout další podrobnosti nebo organizovat setkání, aby studentům pomohla lépe pochopit, co kurzy nebo aktivity obnášejí a jaké mohou mít přínosy.

Třetí fáze, rozhodnutí, nastává, když studenti už mají dostatek informací a rozhodnou se, zda se zapojí. Škola zde může hrát roli tím, že ulehčí proces přihlášení nebo zapojení, například jednoduchým online formulářem nebo pomocí učitelů, kteří mohou poskytnout potřebnou pomoc nebo podporu.

Poslední fáze, akce, je, když studenti skutečně začnou navštěvovat kurz nebo se zapojují do aktivit. Zde je pro školu klíčové udržet zájem studentů, zajistit, aby byli spokojeni a viděli hodnotu svého rozhodnutí. To může vést k lepšímu zapojení v dalších školních aktivitách a kurzech v budoucnu. Cesta zákazníka tak pro školy znamená nejen získání zájmu studentů, ale i jejich dlouhodobé zapojení a spokojenost.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů