Slovník pojmů: CRM (Customer Relationship Management)

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

CRM, což je zkratka pro Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky), je strategie a současně technologický systém, který organizacím umožňuje spravovat a analyzovat interakce se svými zákazníky a klienty během celého období jejich vztahu. Cílem CRM je zlepšit vztahy se zákazníky, což přispívá k udržení stávajících zákazníků a získávání nových. Systém CRM shromažďuje data o zákaznících z různých kanálů, což může zahrnovat webové stránky, telefonní hovory, e-maily, sociální média a další. Tyto informace pomáhají firmám lépe rozumět potřebám a chování zákazníků a efektivněji reagovat na jejich požadavky.

V kontextu střední školy může CRM znamenat systém, který by škola využívala k lepšímu pochopení a správě vztahů s jejími „zákazníky“ – tedy studenty a jejich rodiči. Systém by mohl sledovat historii komunikace, účast na školních akcích, výsledky a jakékoli specifické potřeby nebo požadavky jednotlivých studentů. Takový přístup by umožnil škole personalizovaněji přistupovat k vzdělávání a podpoře studentů, což by mohlo zlepšit jejich výsledky a celkovou spokojenost.

CRM systémy také umožňují školám efektivněji komunikovat s rodiči, poskytovat jim pravidelné aktualizace o pokroku a úspěších jejich dětí a informovat je o nadcházejících událostech a potřebných zásazích. Tato pravidelná a cílená komunikace může výrazně přispět k budování důvěry mezi školou a rodinami, což je klíčové pro vytváření silného vzdělávacího partnerství.

Nakonec, využití CRM v školním prostředí by mohlo zahrnovat analytické nástroje, které by pomohly identifikovat trendy a vzorce v chování nebo výkonnosti studentů. To by mohlo vést k lepšímu pochopení, jak různé faktory (jako je účast na speciálních programech nebo externích aktivitách) ovlivňují studentův akademický výkon. S touto znalostí by škola mohla lépe přizpůsobit své vzdělávací strategie a zasahovat ve prospěch studentů ještě před vznikem možných problémů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů