Slovník pojmů: Demarketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Demarketing je specifická strategie marketingu, která se nezaměřuje na zvyšování prodeje produktů nebo služeb, ale na jejich omezení. Tato strategie je používána v situacích, kdy je poptávka vyšší než kapacita dodávky, nebo když organizace chce z nějakého důvodu snížit spotřebu určitých produktů. Cílem demarketingu je regulovat poptávku tak, aby lépe odpovídala dostupným zdrojům nebo aby byla v souladu s dlouhodobými cíli společnosti, například s ohledem na udržitelnost nebo společenskou odpovědnost.

V kontextu střední školy by demarketing mohl být použit například pro regulaci využívání školních zařízení, která jsou přetížená nebo pro zvládání situací, kdy je nutné omezit spotřebu určitých materiálů či služeb. Příkladem může být snaha omezit používání papíru ve škole s cílem podpořit environmentální udržitelnost. Škola by mohla zavést politiky, které by studenty a učitele motivovaly k většímu využívání elektronických zařízení a online zdrojů místo tradičního papírového materiálu.

Demarketing také může zahrnovat komunikační kampaně zaměřené na osvětu o negativních důsledcích nadměrného využívání některých školních služeb, jako je například nadměrné využívání školní knihovny pro nevzdělávací účely, což může omezit přístup pro ty, kteří knihovnu potřebují pro studijní účely. Informační materiály by v takovém případě mohly zdůraznit význam spravedlivého a efektivního sdílení zdrojů.

Závěrem, ačkoliv se demarketing může zdát jako protiklad tradičního marketingu, jeho cílem je dosáhnout rovnováhy a zajištění, že zdroje jsou využívány efektivně a zodpovědně. Ve školním prostředí by demarketing mohl hrát klíčovou roli ve správě školních zdrojů, zlepšení udržitelnosti a zajištění, že školní zařízení jsou dostupná pro všechny studenty, kdykoli jsou potřeba. Tato strategie může vést k lepšímu vzdělávacímu prostředí a ke zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti mezi studenty.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů