Slovník pojmů: E-mail marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

E-mail marketing je forma direct marketingu, která využívá e-mail jako hlavní komunikační nástroj pro posílání komerčních zpráv cílené skupině zákazníků nebo potenciálních klientů. Cílem e-mail marketingu je informovat, angažovat a udržovat vztahy se zákazníky prostřednictvím pravidelně zasílaných e-mailů. Tato metoda umožňuje firmám efektivně komunikovat s velkým počtem lidí za relativně nízké náklady, nabízet produkty, sdělovat novinky nebo zvyšovat zákaznickou loajalitu prostřednictvím personalizovaného obsahu a speciálních nabídek.

V kontextu střední školy může e-mail marketing posloužit jako nástroj pro udržení komunikace mezi školou a rodiči nebo studenty. Škola může například vytvářet měsíční newslettery, které informují o školních akcích, vzdělávacích programech, úspěších studentů nebo důležitých termínech a změnách. Tyto e-maily pomáhají udržet rodiče a studenty informované a zapojené do školního dění, což může podporovat pozitivní vztahy a spolupráci mezi školou a jejími zákazníky.

E-mail marketing může být také využit pro specifické vzdělávací účely, jako jsou připomenutí důležitých termínů, instrukce k domácím úkolům nebo informace o nadcházejících zkouškách. Učitelé mohou tuto formu komunikace využít k zasílání studijních materiálů, odkazů na online zdroje nebo feedbacku k výkonům studentů. Tímto způsobem e-mail slouží jako most mezi školou a domovem, který podporuje kontinuitu vzdělávání a studentův akademický růst.

Kromě toho může škola pomocí e-mail marketingu rozvíjet komunitu bývalých studentů tím, že jim pravidelně zasílá aktualizace o školních aktivitách, zvláštních akcích nebo možnostech zapojení do života školy. E-mailové kampaně zaměřené na alumni mohou pomoci udržovat dlouhodobé vztahy s absolventy, což může být prospěšné pro obě strany, jak v podobě networkingových příležitostí, tak i možného fundraisingu. E-mail marketing tedy nabízí školám mocný nástroj pro komunikaci a budování komunity, který je měřitelný, efektivní a široce přizpůsobitelný různým cílům a potřebám.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů