Slovník pojmů: Influencer marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Influencer marketing je forma marketingu, která využívá vlivu osobností, které mají velký dopad na své sledovatele na sociálních sítích, k propagaci produktů, značek nebo myšlenek. Influencerové, často nazývaní také jako tvůrci obsahu, mají schopnost ovlivnit názory a chování svého publika, což může být využito firmami pro zvýšení povědomí o jejich produktech nebo službách. Tato metoda je obzvláště efektivní v dnešní digitálně propojené době, protože umožňuje firmám cílit přímo na specifické demografické skupiny s vysokou mírou angažovanosti.

Ve školním prostředí může být influencer marketing využit k podpoře školních akcí, programů nebo k posílení školního ducha. Například, škola může spolupracovat s populárními studenty, kteří jsou aktivní na sociálních sítích, aby sdíleli obsah související se školními aktivitami nebo úspěchy. Tito studentští influenceři mohou být vybráni na základě svého vlivu a schopnosti oslovit ostatní studenty, což může vést k větší účasti a zájmu o školní akce.

Taková strategie může být rovněž využita k propagaci vzdělávacích programů nebo speciálních iniciativ, jako jsou kampaně na podporu zdraví, bezpečnosti na internetu nebo sociální spravedlnosti. Spoluprací se studenty, kteří jsou vnímáni jako role models, školy mohou efektivněji šířit důležité zprávy, které rezonují s mladými lidmi. Tímto způsobem influencer marketing pomáhá školám komunikovat s jejich studenty v jazyce, kterému rozumějí a který považují za autentický.

Kromě toho může škola využít influencer marketing pro zlepšení vnímání školy v širší komunitě. Například, spoluprací s místními celebritami nebo respektovanými osobnostmi ve společnosti, které mohou na sociálních médiích mluvit o kvalitách a úspěších školy, může škola zvýšit svou reputaci a přitažlivost. Tento přístup nejenže zvyšuje povědomí o škole, ale také podporuje hrdost a loajalitu mezi stávajícími studenty a jejich rodinami.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů