Slovník pojmů: Kognitivní disonance

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Kognitivní disonance je psychologický stav, ve kterém jedinec pociťuje nepříjemné pocity způsobené konfliktem mezi dvěma nebo více protichůdnými myšlenkami, názory, hodnotami nebo chováními. Tento termín poprvé zavedl americký psycholog Leon Festinger v 50. letech 20. století, a od té doby byl široce studován v oblastech psychologie, sociologie a marketingu. Když jednání člověka neodpovídá jeho přesvědčením, může to vést k pocitu disonance, který je člověk motivován zmírnit nebo odstranit, aby dosáhl vnitřní harmonie a pohody.

V kontextu střední školy může kognitivní disonance nastat v různých situacích. Například student může získat vysoké známky v testech díky podvádění, i když věří, že čestnost je důležitá. Tento konflikt mezi jeho hodnotami a jednáním může vést k vnitřnímu napětí a nepohodlí. Dalším příkladem je, když studenti cítí tlak, aby se přizpůsobili skupinovým normám svých vrstevníků, i když se tyto normy rozcházejí s jejich osobními názory nebo chováním, které preferují ve své rodině.

Školy mohou pomoci studentům zvládat kognitivní disonance tím, že poskytnou prostředí, kde mohou otevřeně diskutovat o svých myšlenkách a pocitech bez strachu z odsouzení. Třídní diskuse, skupinové projekty a setkání s poradci nebo mentory mohou poskytnout bezpečný prostor pro studenty k vyjádření a zpracování rozporů mezi jejich přesvědčeními a chováním. Tato podpora je klíčová k rozvoji jejich schopnosti řešit morální dilemata a rozvíjet silné osobní hodnoty.

Kromě toho může školní osvětová práce zaměřená na otázky jako je peer pressure (tlak vrstevníků), akademická integrita a osobní rozvoj pomoci studentům lépe pochopit, jak se jejich hodnoty a chování odrážejí v jejich každodenním životě. Poskytováním nástrojů a strategií pro osobní reflexi a sebehodnocení můžou školy napomáhat studentům v budování silnější a konzistentnější identity, což snižuje pravděpodobnost vzniku kognitivní disonance.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů