Slovník pojmů: Křížová elasticita poptávky

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Křížová elasticita poptávky je ekonomický pojem, který popisuje, jak změna ceny jednoho produktu ovlivňuje poptávku po jiném produktu. Tento ukazatel je zvláště užitečný pro pochopení vztahů mezi produkty na trhu, které mohou být buď substituty (náhradní produkty) nebo komplementy (doplňkové produkty). Jestliže je křížová elasticita kladná, znamená to, že produkty jsou substituty, což znamená, že zvýšení ceny jednoho produktu vede ke zvýšení poptávky po druhém produktu. Naopak, záporná křížová elasticita ukazuje, že produkty jsou komplementy, tedy že zvýšení ceny jednoho snižuje poptávku po druhém.

V kontextu střední školy může být koncept křížové elasticity poptávky využit například ve vyučování ekonomie, kde by studenti mohli analyzovat, jak změny cen oblíbených produktů mohou ovlivnit chování spotřebitelů. Například, studenti by mohli zkoumat, jak zvýšení ceny pera může ovlivnit poptávku po tužkách, pokud jsou tyto dvě položky považovány za vzájemně zaměnitelné, nebo jak zvýšení ceny kalkulaček může ovlivnit poptávku po stolních počítačích, pokud jsou tyto produkty používány společně.

Použití tohoto konceptu ve školním prostředí může také pomoci studentům lépe pochopit, jak strategie cenového stanovení v reálném světě ovlivňují podnikání a spotřebitelské rozhodování. Učitelé by mohli organizovat simulované cvičení, kde by studenti mohli rozhodovat o cenách pro různé produkty a sledovat, jak tyto rozhodnutí ovlivní poptávku v rámci simulovaného tržního prostředí.

Konečně, křížová elasticita poptávky může být užitečná i při rozvoji kritického myšlení studentů, neboť je nutí zvažovat různé faktory, které mohou ovlivnit ekonomické rozhodování, a zároveň poskytuje praktický kontext pro aplikaci matematických dovedností, jako jsou procenta a proporcionální výpočty. Tím se posiluje jejich schopnost aplikovat teoretické koncepty na praktické situace, což je klíčové pro hlubší porozumění ekonomickým principům.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů