Slovník pojmů: Lead generation

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Lead generation, neboli generování potenciálních zákaznických kontaktů, je klíčový marketingový proces, který se zaměřuje na vytváření zájmu o produkty nebo služby s cílem vybudovat obchodní databázi kontaktů, které lze následně proměnit v platící zákazníky. Tento proces je zásadní pro podniky všech velikostí, neboť poskytuje základní krok v prodejním řetězci, kde první zájem potenciálního zákazníka je transformován na konkrétní poptávku. Metody lead generation zahrnují různé taktiky od obsahového marketingu, emailových kampaní, sociálních médií, přes webové formuláře, až po tradiční metody jako jsou veletrhy nebo telefonické akvizice.

Ve školním prostředí může být koncept lead generation aplikován na získávání nových studentů nebo účastníků školních programů. Například, škola může uspořádat Den otevřených dveří a použít online registraci, aby získala kontaktní informace od zájemců, které lze následně použít pro další komunikaci a informování o školních programech a událostech. Dalším příkladem může být školní newsletter, který zajišťuje pravidelné informace pro rodiče a potenciální nové studenty, zároveň slouží jako platforma pro zvýšení zájmu o školní aktivity.

Školy mohou rovněž využívat moderní digitální nástroje pro lead generation, jako jsou sociální média nebo vylepšené webové stránky, které nabízí interaktivní prohlídky nebo možnost stahování informačních materiálů po zadání kontaktních údajů. Tyto strategie umožňují školám efektivně cílit na specifické demografické skupiny a zároveň sbírat cenné informace o tom, co přitahuje návštěvníky na jejich stránky a jaké obsahy jsou pro ně nejzajímavější.

Význam lead generation v školním prostředí spočívá také v možnosti vybudovat užší vztahy s komunitou a zlepšit komunikaci s rodiči. Systémové sledování a analýza získaných kontaktů mohou školám pomoci lépe pochopit potřeby a přání rodičů a studentů, což vede k lepšímu přizpůsobení školních služeb a programů. Tímto způsobem může škola nejen zvýšit počet přihlášek nových studentů, ale také zlepšit celkovou spokojenost a věrnost stávajících studentů a jejich rodin.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů