Slovník pojmů: Life-cycle marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Life-cycle marketing, neboli marketing životního cyklu, je strategie, která se zaměřuje na komunikaci s cílovou skupinou v různých fázích jejího života nebo vztahu s produktem či značkou. Tento přístup rozpoznává, že potřeby a zájmy zákazníků se mění v průběhu času a snaží se tyto změny předvídat a reagovat na ně vhodnými marketingovými akcemi. V praxi to znamená, že firma komunikuje s cílovou skupinou jinak v okamžiku, kdy je zákazník nový, jinak, když je stálý, a zase jinak, když je na pokraji ztráty zájmu.

V kontextu střední školy může být life-cycle marketing využit k udržení a posílení vztahů se studenty během celé doby jejich studia. Na začátku, kdy jsou studenti noví, může škola zahájit komunikaci prostřednictvím uvítacích balíčků, orientačních sezení nebo mentorovacích programů, které pomohou novým studentům se rychleji adaptovat a cítit se součástí školní komunity. Tyto aktivity jsou zaměřeny na poskytnutí důležitých informací a vybudování pocitu vřelého přijetí.

Jak studenti postupují ve svém vzdělávání, škola může adaptovat svůj přístup tak, aby reflektovala rostoucí akademické a mimoškolní zájmy studentů. To může zahrnovat nabídku pokročilých kurzů, speciálních zájmových klubů nebo vedení v oblasti přípravy na vysokoškolské studium a kariéru. Tyto iniciativy pomáhají udržovat studenty angažované a motivované, což je klíčové pro jejich dlouhodobý úspěch a spokojenost.

Nakonec, v posledních fázích studia může life-cycle marketing na střední škole zahrnovat aktivity, které připravují studenty na odchod ze školy, jako jsou semináře o životních dovednostech, finanční gramotnosti nebo o možnostech po maturitě. V této fázi je důležité podpořit studenty v přechodu do dalšího životního období, ať už směřují k dalšímu studiu nebo přímo do zaměstnání. Všechny tyto kroky dohromady formují komplexní přístup life-cycle marketingu, který je zaměřen na podporu studentů v každé etapě jejich studia a připravuje je na budoucí výzvy.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů