Slovník pojmů: Marketingový průzkum

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Marketingový průzkum je systematický proces sběru, analýzy a interpretace dat o trhu, konkurenci, cílových skupinách a spotřebitelském chování. Cílem tohoto průzkumu je poskytnout podklady pro rozhodování v oblasti marketingu, pomoci pochopit potřeby a preference zákazníků, identifikovat tržní trendy a hodnotit účinnost marketingových kampaní. Průzkum může být prováděn pomocí různých metod, včetně dotazníků, rozhovorů, focus groups, pozorování a analýzy stávajících dat.

V kontextu střední školy může marketingový průzkum pomoci školním administrátorům a učitelům lépe porozumět potřebám a očekáváním studentů, rodičů a místní komunity. Například, škola může provést průzkum, aby zjistila, jaké nové kurzy by studenti chtěli mít v nabídce, nebo jaké faktory ovlivňují spokojenost rodičů se školou. Tato data pomáhají škole plánovat své vzdělávací programy a marketingové aktivity tak, aby lépe odpovídaly potřebám a přáním jejich zákazníků.

Marketingový průzkum ve školním prostředí může také zahrnovat hodnocení účinnosti školních akcí a aktivit. Analyzováním zpětné vazby od účastníků může škola zjistit, co funguje dobře a co by mohlo být vylepšeno, což je klíčové pro neustálé zlepšování školních služeb a akcí. Tento typ průzkumu může také pomoci škole lépe cílit své komunikační strategie a posílit svou reputaci v komunitě.

Kromě toho může marketingový průzkum školám poskytnout cenné informace o tržním prostředí a konkurenci, což je zvláště užitečné v oblastech s vysokou konkurencí mezi školami. Průzkum může odhalit, jaké faktory jsou rozhodující pro rodiče při výběru školy pro své děti, což škole umožní lépe se pozicionovat a zdůraznit své jedinečné vlastnosti a silné stránky. Efektivní využití marketingového průzkumu tak může být klíčem k udržení a zvyšování počtu zápisů studentů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů