Slovník pojmů: Mobilní marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Mobilní marketing je forma digitálního marketingu, která se zaměřuje na komunikaci s cílovou skupinou prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou smartphony a tablety. Tato marketingová strategie využívá různé kanály, včetně SMS zpráv, aplikací, sociálních médií a webových stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení, aby doručila relevantní obsah a nabídky přímo do rukou zákazníků. Mobilní marketing je vysoce efektivní díky své přizpůsobivosti a schopnosti cílit na uživatele na základě jejich geografické polohy, chování a osobních preferencí.

Ve školním kontextu může mobilní marketing pomoci středním školám efektivněji komunikovat se studenty, rodiči a učiteli. Například, školy mohou posílat SMS zprávy s připomenutím důležitých termínů, změn ve školním rozvrhu, nebo upozornění na školní akce. Tímto způsobem může škola zajistit, že důležité informace jsou doručeny rychle a efektivně, což je v dnešní době neustálého pohybu a informačního přetížení velmi cenné.

Dalším užitečným nástrojem mobilního marketingu pro školy jsou mobilní aplikace, které mohou poskytovat studentům přístup k studijním materiálům, rozvrhům hodin, nebo dokonce umožnit interaktivní komunikaci s učiteli a školním personálem. Tyto aplikace mohou také sloužit jako platforma pro domácí úkoly a další vzdělávací aktivity, což zvyšuje zapojení studentů a podporuje samostatné učení mimo tradiční třídní prostředí.

Kromě toho mohou školy využívat mobilní marketing pro zvýšení účasti na školních akcích. Sociální média a personalizované mobilní reklamy mohou být použity k cílení na studenty a jejich rodiny s atraktivními vizuály a přesvědčivými zprávami, které propagují nadcházející akce, jako jsou sportovní utkání, divadelní představení nebo charitativní akce. Tato strategie nejenže pomáhá zvýšit povědomí o akcích, ale také posiluje pocit společenství a zapojení do školního života.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů