Slovník pojmů: Nativní reklama

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Nativní reklama je forma marketingové komunikace, která se snaží zapadnout do kontextu, ve kterém se objevuje, aby působila méně násilně a více organicky. Tento typ reklamy je obvykle prezentován ve stejném formátu a stylu jako obsah, který uživatelé očekávají na dané platformě, což může být na webových stránkách, v mobilních aplikacích nebo na sociálních sítích. Cílem nativní reklamy je poskytnout uživatelům hodnotný obsah, který je relevantní a zajímavý, přičemž současně propaguje produkt nebo službu, aniž by byl vnímán jako příliš rušivý nebo obtrusive.

Ve školním prostředí může nativní reklama nabývat podoby článků na školním blogu nebo webové stránce, které zahrnují informace o školních aktivitách nebo vzdělávacích zdrojích, zatímco zároveň subtilně zmiňují podporu od místních podniků nebo sponzorů. Například, článek o významu zdravé výživy může obsahovat zmínku o místním obchodě s potravinami, který poskytuje slevy pro školní rodiny. Tato reklama se snaží být přirozenou součástí článku, přičemž zároveň podporuje partnera školy.

Další možností využití nativní reklamy ve školách je ve školních novinách nebo ročenkách, kde reklamy od místních podniků mohou být integrovány mezi studentské články a reportáže tak, že nejsou na první pohled odlišitelné od redakčního obsahu. Tímto způsobem mohou reklamy působit méně rušivě a přirozeněji zapadají do kontextu studentů a rodičů čtoucích tyto publikace.

Nativní reklama může být efektivní i na sociálních sítích školy, kde může být obsah, jako jsou videa nebo příspěvky, vytvořen tak, aby zahrnoval sponzorované zprávy nebo produkty. Tento přístup může být zejména přitažlivý pro mladší generaci, která tráví hodně času online a je zvyklá na integraci obsahu a reklamy. Přirozené začlenění reklamních sdělení do zábavných nebo informačních příspěvků může zlepšit vnímání značky a zvýšit angažovanost uživatelů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů