Slovník pojmů: Optimalizace konverzního poměru (CRO)

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Optimalizace konverzního poměru (CRO, z anglického Conversion Rate Optimization) je proces, jehož cílem je zvýšit procento návštěvníků webové stránky, kteří provedou žádanou akci. Tato akce může být například nákup produktu, registrace na newsletter, stáhnutí dokumentu nebo vyplnění kontaktního formuláře. CRO využívá různé techniky a strategie ke zlepšení prvků na webové stránce, které mohou ovlivnit rozhodování návštěvníků a vést je k provedení konverze.

Ve školním prostředí může být CRO aplikována na školní webové stránky, které slouží k informování a zapojení studentů, rodičů a učitelů. Například, škola by mohla chtít zvýšit počet rodičů, kteří se přihlásí do rodičovského portálu, nebo počet studentů, kteří se zaregistrují na školní akce online. Optimalizace těchto procesů by zahrnovala zjednodušení registračních formulářů, zlepšení navigace na webových stránkách, a zajištění, že výzvy k akci (například tlačítka pro registraci) jsou snadno viditelné a přitažlivé.

Proces CRO obvykle zahrnuje shromažďování a analýzu dat, testování různých změn na webu a vyhodnocení jejich vlivu na chování návštěvníků. Například, škola by mohla provést A/B testování, kde se testují dvě verze webové stránky mezi uživateli, aby se zjistilo, která verze vede k vyššímu počtu registrací nebo zapojení. To může pomoci identifikovat nejúčinnější elementy designu a obsahu, které rezonují s cílovou skupinou.

Důležitým aspektem CRO je také neustálé sledování a optimalizace. Školy by měly pravidelně revidovat a aktualizovat své webové stránky, aby reflektovaly aktuální informace a trendy, a aby zajišťovaly, že webové stránky zůstávají uživatelsky přívětivé a efektivní v dosahování svých cílů. Tento průběžný proces zajišťuje, že škola může efektivně komunikovat s komunitou a poskytovat cenné zdroje pro vzdělávací a komunitní aktivity.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů