Slovník pojmů: Outbound marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Outbound marketing, neboli tradiční marketing, je marketingový přístup, který zahrnuje aktivní vysílání marketingových zpráv k potenciálním zákazníkům. Tento typ marketingu se zaměřuje na šíření informací o produktech nebo službách prostřednictvím různých masových komunikačních kanálů, jako jsou televize, rádio, tisková reklama, telemarketing nebo masové emailové kampaně. Cílem je dosáhnout co největšího počtu lidí a přimět je k akci, například k nákupu produktu nebo služby.

Ve školním prostředí může být outbound marketing využit k informování o školních akcích, novinkách nebo k získání nových studentů. Například, škola může využít místní noviny nebo rozhlasové stanice k šíření informací o nadcházejících otevřených dnech, sportovních utkáních nebo kulturních představeních. Může také rozesílat pravidelné newslettery rodičům a místní komunitě, aby je informovala o školních událostech a úspěších studentů.

Outbound marketing však může mít své nevýhody, zvláště pokud je používán samostatně. Tento přístup je často vnímán jako rušivý a méně cílený, což může vést k nižší efektivitě v době, kdy jsou lidé zvyklí na více personalizovaný a interaktivní přístup, který nabízí inbound marketing. Navíc, s rostoucím počtem blokátorů reklam a schopnosti lidí ignorovat masové marketingové zprávy může být tento přístup méně účinný.

Přestože se trend v marketingu posouvá směrem k více cíleným a interaktivním metodám, outbound marketing může stále hrát důležitou roli ve školních komunikačních strategiích, zejména když je kombinován s inbound marketingovými taktikami. Například, propagační materiály rozdané během veřejných akcí mohou být doplněny o online obsah, který umožňuje zájemcům získat hlubší informace a interagovat se školou přímo. Taková kombinace může zvýšit celkovou efektivitu marketingových snah školy a pomoci jí lépe komunikovat s jejími zainteresovanými stranami.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů