Slovník pojmů: Pay-per-click (PPC)

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Pay-per-click (PPC) je model online reklamy, ve kterém inzerenti platí poplatek pokaždé, když je na jejich reklamu kliknuto. Tento model je široce využíván ve vyhledávačích, sociálních médiích a na různých webových stránkách, kde mohou inzerenti cílit na konkrétní publikum s reklamami, které jsou přizpůsobené jejich zájmům nebo vyhledávacím dotazům. PPC reklamy se často objevují na vrchu nebo na straně výsledků vyhledávání, kde jsou viditelně označeny jako reklamy, aby uživatelé věděli, že kliknutím podpoří inzerenta.

Ve školním prostředí může být PPC využito k propagaci školních akcí, kurzů nebo speciálních programů. Například, pokud škola pořádá veřejnou akci, jako je sportovní den nebo vědecký veletrh, může použít PPC reklamy na sociálních médiích nebo na vyhledávačích, aby přilákala více návštěvníků z lokální komunity. Tyto reklamy by mohly být cíleně zobrazeny lidem v okolí školy nebo těm, kteří projevili zájem o podobné události.

Implementace PPC kampaně vyžaduje pečlivé plánování a rozpočet. Školy musí rozhodnout, kolik chtějí utratit za každé kliknutí, což může být vysoce konkurenční a nákladné v populárních kategoriích. Také je důležité vytvořit přitažlivé a přesvědčivé reklamní texty, které motivují cílové publikum k akci. Správně nastavená PPC kampaň může škole přinést významný nárůst návštěvnosti na jejich webové stránky nebo vyšší účast na akcích.

Měření výsledků PPC kampaně je klíčové pro pochopení její efektivity. Školy by měly sledovat nejen počet kliknutí, ale také to, co návštěvníci dělají po příchodu na webové stránky. To zahrnuje sledování konverzí, jako je registrace na akci, stažení materiálů, nebo vyplnění kontaktního formuláře. Analyzování těchto dat pomáhá školám optimalizovat své kampaně a získat lepší návratnost investic do PPC reklamy.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů