Slovník pojmů: ROI (Return on Investment)

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

ROI, neboli Return on Investment (návratnost investice), je finanční metrika používaná k vyhodnocení efektivnosti investice. Tento ukazatel měří, kolik peněz bylo vyděláno nebo ztraceno ve vztahu k množství investovaných peněz. Vypočítá se jako poměr mezi ziskem (nebo ztrátou) z investice a samotnou investicí. Výsledek se obvykle uvádí ve formě procenta nebo poměru. Pokud je ROI vyšší než 100 %, znamená to, že investice vydělala více peněz, než kolik bylo původně investováno. Naopak, ROI nižší než 100 % znamená, že investice přinesla ztrátu.

V kontextu střední školy lze koncept ROI aplikovat například při hodnocení úspěšnosti školních akcí, investic do školních zařízení nebo vzdělávacích programů. Například, škola může investovat do nového počítačového laboratoře a následně vyhodnotit, jak tato investice ovlivnila výsledky studentů ve vědě a technice. Pokud investice vedla k zlepšení výsledků, může být považována za úspěšnou s pozitivním ROI.

Výpočet ROI může být také užitečný pro školní kluby nebo sportovní týmy, které potřebují hodnotit efektivitu svých finančních rozhodnutí. Například, školní fotbalový tým může investovat do nových dresů a vybavení a pak sledovat, jak se tato investice projevila na náboru nových hráčů nebo na výkonech týmu v soutěžích. Pozitivní ROI by ukazovalo, že investice byla oprávněná a přinesla týmu hodnotu.

Začlenění konceptu ROI do školních programů může také pomoci studentům rozvíjet finanční gramotnost a pochopení základních obchodních principů. Učení se, jak vyhodnotit ROI, může studentům poskytnout cenné dovednosti, které mohou využít v osobním životě nebo v budoucí kariéře, když budou muset rozhodovat o investicích a hodnotit jejich potenciální výnosnost.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů