Slovník pojmů: Storytelling

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Storytelling, neboli vyprávění příběhů, je umění sdělovat příběhy a informace prostřednictvím slov, obrazů a zvuků. Tento způsob komunikace je jedním z nejstarších a zároveň nejefektivnějších způsobů, jak oslovit, informovat a zapojit posluchače nebo diváky. V marketingu se storytelling využívá k vytvoření silného emocionálního spojení mezi značkou a jejím publikem, což pomáhá značce vyniknout v dnešním přesyceném mediálním prostředí.

Ve školním prostředí může být storytelling významným nástrojem, jak učinit učení více zapamatovatelným a zajímavým. Učitelé mohou používat příběhy k ilustraci složitých konceptů a lekcí, což umožňuje studentům lepší pochopení a dlouhodobější zapamatování učiva. Příběhy mohou být také použity pro školní projekty, kde studenti sami tvoří příběhy, což rozvíjí jejich kreativitu, schopnosti vyjadřování a kritického myšlení.

V kontextu středních škol může storytelling sloužit nejen v akademických předmětech, ale i v aktivitách, jako jsou školní divadla, literární časopisy nebo multimediální projekty. Tyto aktivity poskytují studentům platformu pro vyprávění vlastních příběhů, což může být silně motivující a posilující jejich sebevědomí. Příběhy z těchto aktivit mohou být sdíleny v rámci školy nebo i širší komunity, což posiluje vazby mezi studenty a školou.

Používání storytellingu ve školním marketingu a komunikaci může také pomoci škole lépe sdělovat své poslání, úspěchy a potřeby. Dobře formulované příběhy o školních aktivitách, úspěších studentů nebo významných událostech mohou přitahovat pozornost rodičů, budoucích studentů a dalších zainteresovaných stran. Tyto příběhy pomáhají vytvářet pozitivní obraz školy a jsou zásadní pro budování silné školní identity.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů