Slovník pojmů: Testimoniál

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Testimoniál ve světě marketingu znamená doporučení nebo hodnocení produktu či služby od spokojeného zákazníka, které je veřejně sdíleno s potenciálními zákazníky. Tento nástroj je významný pro jeho schopnost budovat důvěru a věrohodnost, protože lidé mají tendenci důvěřovat osobním zkušenostem ostatních více než tradiční reklamě. Testimoniály mohou být prezentovány v různých formátech, včetně psaného textu, videa nebo obrazového obsahu, a často jsou zobrazeny na webových stránkách, v sociálních médiích nebo v tištěných materiálech.

Ve školním prostředí může být testimoniál využit k prezentaci kvality vzdělání a zkušeností studentů nebo absolventů. Například střední škola může na svém webu zobrazovat vyjádření od bývalých studentů o tom, jak škola připravila je na vysokoškolské studium nebo kariéru. Takové pozitivní hodnocení může pomoci potenciálním novým studentům a jejich rodičům udělat informovanější rozhodnutí o tom, zda se zapsat. Toto je obzvláště užitečné v konkurenčním prostředí, kde školy usilují o přilákání nejlepších talentů.

Testimoniály mohou také sloužit jako nástroj pro posílení reputace školy v komunitě. Když jsou bývalí studenti úspěšní ve svých oborech, jejich kladné hodnocení může posílit vnímání školy jako místa, které poskytuje kvalitní vzdělání a příležitosti pro své studenty. To může přilákat nejen nové studenty, ale i podporu od místních podniků a sponzorů, kteří chtějí být spojeni s úspěšnou a dobře hodnocenou institucí.

K efektivnímu využití testimoniálů je důležité, aby byly aktuální a pravdivé. Školy by měly pravidelně aktualizovat testimoniály a zajistit, aby odrážely skutečné, upřímné zkušenosti bývalých a současných studentů. To zahrnuje uvedení jmen, ročníků studia a konkrétních příkladů toho, jak škola ovlivnila jejich akademický a osobní život. Správné a etické používání testimoniálů tak může výrazně přispět k marketingovým a vzdělávacím cílům školy.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů