Slovník pojmů: User experience (UX)

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

User experience (UX), neboli uživatelská zkušenost, je termín používaný ve světě designu a marketingu k popisu celkového zážitku, který má uživatel při interakci s produktem nebo službou. Cílem UX je zajistit, aby byla tato interakce co nejpříjemnější, nejeffektivnější a nejužitečnější. To zahrnuje vše od toho, jak je produkt či služba intuitivní, přes rychlost a plynulost používání, až po emocionální uspokojení, které uživatel z interakce získá. Dobře navržené UX zvyšuje spokojenost zákazníků, což vede ke zvýšené loajalitě a doporučení produktu ostatním.

Ve školním prostředí se UX může týkat jak digitálních, tak fyzických interakcí studentů a učitelů s různými školními systémy a prostředky. Příkladem může být design školního webu, který by měl být snadno navigační, rychlý a poskytovat všechny potřebné informace bez frustrace z uživatelské strany. Stejně tak může jít o ergonomii školních lavic a židlí, které by měly podporovat pohodlí a správné držení těla, což přispívá k lepšímu soustředění a efektivnějšímu učení.

V oblasti vzdělávacích technologií je UX klíčový pro to, aby technologie podporovala učení, místo aby ho komplikovala. To znamená, že například vzdělávací aplikace a platformy by měly být designovány s ohledem na to, jak studenti myslí a pracují, aby byly co nejintuitivnější a nejsnadněji použitelné. Například, interaktivní prvky by měly být snadno rozpoznatelné a reagovat na akce uživatele přiměřeně a bez zbytečného zpoždění.

Dalším aspektem UX ve školách je zpětná vazba od studentů a učitelů, která pomáhá školním administrátorům a tvůrcům politik zlepšovat školní prostředí a procesy. Pravidelné průzkumy spokojenosti a focus skupiny mohou poskytovat cenné informace o tom, co funguje a co potřebuje zlepšení. Využití těchto dat k iterativním úpravám zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost všech zúčastněných stran a přispívá k vytváření podnětnějšího a produktivnějšího vzdělávacího prostředí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů