Slovník pojmů: Web Analytics

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Web Analytics, neboli webová analytika, je proces sběru, měření, analýzy a vyhodnocování webových dat, aby bylo možné porozumět a optimalizovat užívání webu. Tento nástroj umožňuje správcům webů a marketérům získat hlubší porozumění chování návštěvníků na jejich stránkách. Získané informace jsou klíčové pro zlepšení uživatelské zkušenosti, efektivnější plánování obsahu, zvýšení konverzních sazeb a optimalizaci celkové strategie webu.

Ve školním prostředí může být webová analytika využita k monitorování a zlepšování školních webových stránek. Tím, že správci školního webu sledují, jaké stránky jsou nejčastěji navštěvovány, kde uživatelé tráví nejvíce času a jaké typy obsahu generují největší angažovanost, mohou lépe pochopit zájmy a potřeby studentů, rodičů a učitelů. Tyto informace jsou poté využívány k optimalizaci obsahu, například při aktualizaci informací o nadcházejících událostech nebo při vylepšování navigace pro snazší přístup k důležitým informacím.

Web Analytics také poskytuje data, která mohou pomoci škole lépe cílit na své marketingové kampaně. Pokud škola spustí reklamní kampaň na sociálních médiích nebo prostřednictvím e-mailů, webová analytika může odhalit, jak efektivně tyto kampaně přivádějí návštěvníky na školní web a jaký dopad mají na registrace nebo dotazy od potenciálních nových studentů. Tím lze zajistit, že škola využívá svůj marketingový rozpočet efektivně.

Kromě marketingových účelů může být webová analytika využita k zajištění bezpečnosti a integrity školního webu. Analytické nástroje mohou identifikovat neobvyklé vzorce chování, které by mohly naznačovat bezpečnostní rizika, jako jsou pokusy o neoprávněný přístup nebo distribuci malware. Díky tomu mohou IT specialisté rychle reagovat na potenciální hrozby a zajistit, že web zůstane bezpečným a spolehlivým zdrojem informací pro celou školní komunitu.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů