Slovník pojmů: Webinář

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Webinář je interaktivní online seminář, který umožňuje účastníkům zúčastnit se přednášky, workshopu nebo prezentace prostřednictvím internetu. Tato forma digitálního vzdělávání a komunikace spojuje prezentujícího s účastníky bez ohledu na jejich fyzickou polohu. Účastníci webináře mohou sledovat a poslouchat hostitele, kladení otázek nebo zapojit se do diskuse pomocí textového chatu nebo hlasové komunikace. Webináře se často využívají pro obchodní školení, produktové demonstrace nebo akademické lekce a mohou být nahrány pro pozdější zhlédnutí.

Ve školním prostředí může být webinář nástrojem pro rozšíření vzdělávacích možností studentů. Učitelé mohou organizovat webináře, na kterých zvou odborníky z různých oborů, aby promluvili ke studentům o specifických tématech nebo kariérních příležitostech. Tímto způsobem mohou studenti získat přístup k širšímu spektru znalostí a inspirace, které by jinak mohly být mimo dosah běžného školního kurikula.

Organizace webinářů ve školách také poskytuje studentům příležitost naučit se technologické dovednosti, které jsou klíčové v dnešní digitálně propojené společnosti. Studenti se mohou učit, jak nastavit a spravovat online platformy pro webináře, jak komunikovat profesionálně na dálku a jak efektivně prezentovat a diskutovat v online prostředí. Tyto dovednosti jsou stále důležitější v mnoha profesních oborech, kde jsou virtuální setkání běžnou praxí.

Kromě toho mohou webináře sloužit jako platforma pro školní projekty, kde studenti sami připravují a prezentují témata svým spolužákům nebo i širší veřejnosti. Tímto způsobem mohou praktikovat své prezentovací dovednosti, zlepšovat své schopnosti výzkumu a argumentace a získávat zpětnou vazbu od skutečného publika. Tato praxe nejen podporuje akademický růst studentů, ale také buduje jejich sebevědomí a komunikační dovednosti.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů