Slovník pojmů: Word of mouth marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Word of mouth marketing, neboli marketing ústním podáním, je forma propagace, kde informace o produktu nebo službě se šíří přirozeným způsobem mezi lidmi, typicky prostřednictvím osobních doporučení a zkušeností. Tato metoda je považována za jednu z nejúčinnějších a nejdůvěryhodnějších, protože lidé mají tendenci důvěřovat doporučením od rodiny, přátel nebo kolegů více než tradičním reklamám. V digitálním světě se word of mouth marketing rozšířil i na sociální média, kde lidé sdílejí své zkušenosti s produkty a službami online.

Ve školním prostředí může být word of mouth marketing využit například k propagaci školních akcí, klubů nebo speciálních projektů. Když studenti a učitelé sdílejí své pozitivní zkušenosti s určitou školní aktivitou, může to přirozeně motivovat ostatní studenty k účasti. Například, pokud skupina studentů má pozitivní zkušenosti s vědeckým kroužkem a mluví o něm svým spolužákům, je pravděpodobnější, že jejich spolužáci se také rozhodnou kroužku zúčastnit.

Kromě toho mohou učitelé a školní administrátoři podporovat word of mouth marketing tím, že studentům a rodičům poskytnou pozitivní zkušenosti, o kterých budou chtít mluvit s ostatními. Vytvoření příjemného a podporujícího školního prostředí, kde jsou studenti a rodiče pravidelně informováni o školních úspěších a novinkách, může výrazně přispět k šíření dobrého jména školy v širší komunitě.

Pro školy je tedy klíčové, aby byly aktivně zapojeny do komunity a udržovaly otevřený komunikační kanál s veřejností. Tímto způsobem mohou využít word of mouth marketing k posílení své reputace a zvýšení zájmu o školní programy a aktivity. Efektivní využití této marketingové strategie může výrazně přispět k zvýšení počtu zápisů nových studentů a k posílení pozice školy jako důležitého člena komunity.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů