Průzkum NZ: Dlouhou tradici školy ocení jen 12 % žáků. Čím je zaujmete více?

Aneta KošíkováPrůzkumy

Přinášíme vám ohlédnutí za náborovou sezónou 2021/2022 a inspiraci pro plánování marketingové strategie pro příští rok. Vyzpovídali jsme 6298 deváťáků z více než 200 základních škol, kteří právě čekají na to, zda se dostanou na své vysněné střední školy. Podle čeho se pro školu rozhodli a kde zjistili nejvíce informací? Byla komunikace škol s uchazeči dostatečná?

Přinášíme odpovědi na otázky jako: Vybírají uchazeči školu zcela sami nebo se spoléhají na rodiče? Je pro ně důležitá tradice nebo moderní vybavení? Čeho se na nové škole nejvíce bojí a na co se těší?

Přečtěte si náš průzkum a zjistěte, co deváťáky nejvíce při výběru školy osloví, a co je naopak zcela odradí. Porozumění vaší cílové skupině je základem pro úspěšný nábor v příštím roce.

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

Role rodičů při výběru školy na druhém místě přihlášky
 • Drtivá většina (95,1 %) dotazovaných deváťáků podala dvě přihlášky na střední školy, 4,9 % deváťáků podalo přihlášku pouze na jednu střední školu či učiliště.
 • Deváťáci dávají ve čtyřech případech z pěti (81,6 %) přednost škole, kterou uvedli na prvním místě přihlášky. Zjištění tak potvrdilo, že pořadí škol na přihlášce má pro většinu žáků význam na první místo dávají školu, o kterou mají větší zájem.
 • Zatímco školu na prvním místě přihlášky si žáci devátých tříd v 64,3 % případů vybírají zcela sami, u školy na druhém místě jim v 50,4 % případů radí rodiče. Doporučení rodičů označilo 20,7 % respondentů za jeden z hlavních důvodů pro výběr školy na druhém místě přihlášky.
  Nejdůležitější je dobrý kolektiv, tradice školy až na posledním místě
  • Podání přihlášky na školu na prvním místě významně ovlivňuje den otevřených dveří, nejdůležitějším faktorem je pro 38,3 % dotazovaných. Deváťákům záleží také na pověsti školy a vzdálenosti od bydliště.
  • V případě školy na druhém místě přihlášky deváťákům záleží především na její pověsti (28 % respondentů). Oproti škole na prvním místě hraje významnou roli také názor rodičů nebo snadné podmínky přijetí.
  • Podle 70,8 % žáků je škola nejvíce osloví, pokud bude mít dobrý kolektiv. Lehce nižší podíl, 68,2 % respondentů, považuje za velice důležitý dobrý přístup školy k žákům. Nejméně důležitým faktorem při výběru byla dlouhá tradice školy.
  • Naopak 62,5 % deváťáků od výběru školy zcela odradí špatný přístup školy k žákům, v 57,9 % pak nespravedliví učitelé. 55,8 % deváťáků nejvíc odradí šikana na škole.
  • Dlouhá tradice školy není oproti předpokladům důležitým atributem při výběru školy (je důležitá pouze pro 12,2 % respondentů), její absence žáky neodradí. 879 dotazovaných deváťáků vůbec nevědělo, co si má pod pojmem „škola s dlouhou tradicí“ představit.
  • Nejvýznamnějšími zdroji informací o školách jsou pro 26,3 % deváťáků webové stránky, pro 24,7 % deváťáků pak dny otevřených a 24,3 % respondentů nejvíce informací o škole zjistilo od známých. Potvrzuje se tak nutnost budování značky školy, využívání online marketingu a příprava dokonalého dne otevřených dveří.
  • Webové stránky škol, na které podali přihlášky, sledují deváťáci  v 33,4 % případů alespoň jedenkrát týdně. Naopak ani jednou se na webovky vybrané školy nepodívalo pouze 5,4 % deváťáků.
  • Téměř 15 % deváťáků přiznává, že na stránkách školy, kterou uvedli na prvním místě přihlášky, nenajdou všechny informace, které k přijímacímu řízení potřebují. Přestože webové stránky jsou nejdůležitějším informačním kanálem pro uchazeče, některé školy jim nevěnují dostatek pozornosti. Tím se mohou o uchazeče zbytečně připravovat.
   Strach z náročnosti školy a očekávání nových přátel
   • K 13. dubnu, kdy bylo dotazování ukončeno, až 16,7 % žáků nedostalo žádnou reakci na podání přihlášky. Komunikace v čase mezi dnem otevřených dveří a přijímacími zkouškami je přitom velice důležitá pro budování vztahu se školou.
   • 76,5 % dotazovaných se rozhodně či spíše obávalo přijímacích zkoušek na střední školy. Nejvhodnějším způsobem, jak deváťáky alespoň trochu zbavit strachu z psaní testů v neznámém prostředí (a zároveň skvělou aktivitou pro navázání vztahu ke škole) jsou přijímačky nanečisto. Pokud jste je v tomto školním roce nepořádali, určitě je vyzkoušejte v příštím roce – velký zájem o ně projevilo 63,5 % deváťáků.
   • 39,7 % deváťáků se v nové škole nejvíce těší na nové přátele. 26,6 % respondentů také vyhlíží nové znalosti, které ve své vybrané škole budou získávat.
   • Naopak nejčastěji se respondenti obávají toho, že nebudou zvládat objem učiva (36,8 %). V 23,2 % případů pak mají také obavy, že nezapadnou do kolektivu a nenajdou si na nové škole přátele.
   • 39,5 % dotazovaných žáků uvedlo, že jejich vybraná střední škola by je měla především připravit na budoucí povolání. Pouze 10,6 % dotazovaných deváťáků  jde na školu kvůli lehkému získání maturity nebo výučního listu.
   Stáhnout PDF s průzkumem

   Canva pro učitele středních škol

   27. června 2024 | on-line školení

   Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

   Více o školení

   Image