Průzkum NZ: Deváťáci po odevzdání přihlášek na střední školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky pomoci základních škol z celé České republiky uskutečnilo na přelomu března a dubna průzkum mezi 2936 žáky devátých tříd. Tentokrát bylo naším cílem zjistit, co vedlo deváťáky ke konečnému rozhodnutí o volbě školy, zda mají opravdu v plánu nastoupit na školu, kam podali přihlášku, co je na nové škole láká a čeho se naopak obávají.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Výsledky průzkumu ukazují na dramatický nárůst podílu deváťáků, kteří obdrželi děkovný dopis za podání přihlášky. Zatímco v náborové sezóně 2015/2016 obdrželo děkovný dopis pouze 15 % deváťáků, letos poděkování poštou dostalo 55 % respondentů. Přestože je 40% nárůst pozitivní zprávou, udržení kontaktu s uchazečem by mělo být samozřejmost pro všechny střední školy.
  • 75 % dotazovaných by nejraději studovalo na škole, kterou uvedlo na prvním místě. 11 % respondentů by pak raději zvolilo druhou školu a 14 % respondentů stále ještě nemá jasno, kam v září nastoupí. Pro školy jsou tato zjištění signálem, že mají stále šanci získat nejméně čtvrtinu uchazečů, kteří jejich školu uvedli jako druhou volbu.
  • Pouze 43 % dotazovaných deváťáků je zcela jistě rozhodnuto, že v září nastoupí na školu, kam si podali přihlášku. Oproti tomu 12 % deváťáků nejspíše změní své rozhodnutí a uvažuje o přestupu na jinou školu. Ani po odevzdání zápisového lístku tak školy nemohou mít jistotu, že žáci do jejich lavic opravdu usednou.
  • Obor, který si deváťáci vybrali na první místě je v 76 % případů zakončen maturitní zkouškou a v 22 % výučním listem. U školy na druhém místě je to pak v 71 % maturitní obor a v 27 % učební obor. Většina deváťáků si tak věří, že se dostane na maturitní obor i přes povinné přijímací zkoušky, a neobává se ani státní maturity.
  • Ve výsledcích průzkumu se nepotvrdila domněnka, že deváťáci učební obory využívají jako tzv. záchranný kruh. Na prvním místě maturitní a na druhém místě učební obor zvolilo pouze 7 % dotazovaných deváťáků.
  • Dotazovaní deváťáci uvedli, že nejdůležitějším důvodem, který je vedl k podání přihlášky, byl pozitivní pocit spojený s návštěvou dne otevřených dveří, následovaný dobrou pověstí školy. Výsledky jsou tak potvrzením zásadního postavení dne otevřených dveří v náborových aktivitách středních škol.
  • Pouze 14 % dotázaných deváťáků uvedlo, že vybraná střední škola by jim měla umožnit snadné získání výučního listu či maturitního osvědčení. Naopak 51 % dotázaných deváťáku od své vybrané střední školy očekává především kvalitní přípravu pro budoucí profesi.
  • Respondenti se nejvíce těší na nové spolužáky, zároveň se však obávají, že v nové škole nenajdou přátele. Uspořádání akce pro budoucí prváky může nejen zmírnit obavy a splnit přání deváťáků, ale i zajistit udržení kontaktu s uchazečem.

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy