Průzkum NZ: Deváťáci po odevzdání přihlášek na střední školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní realizovalo v březnu 2019 průzkum, který mapuje proces rozhodování žáků devátých tříd o výběru střední školy. Průzkumu se zúčastnilo 1590 žáků z celé České republiky. Co bylo hlavními důvody pro podání přihlášky na danou školu? Jaká mají žáci od střední školy očekávání a čeho se naopak nejvíce obávají? To vše odhaluje průzkum Než zazvoní. 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Velkou roli ve výběru středních škol, na které si žáci podali své přihlášky, sehrál den otevřených dveří a pověst školy. Více než polovina žáků (54 %) uvedla, že jedním z hlavních důvodů ve výběru střední školy, na kterou podali přihlášku na prvním místě, byl pozitivní pocit, který si odnesli ze Dne otevřených dveří. Při výběru školy na druhém místě bylo pro žáky nejdůležitější, jakou má škola v jejich okolí pověst (40 %). 
  • Den otevřených dveří byl také největším zdrojem informací o školách, na které si žáci podali přihlášky. O škole na prvním místě se zde dozvědělo nejvíce informací 37 % dotazovaných, o druhé zvolené škole 27 % dotazovaných.
  • Více než polovině dotazovaných žáků nepoděkovala ani první (52 %) ani druhá škola (58 %) za podání přihlášky. Projevit uchazeči vděk za zájem o školu je stěžejní pro budování dlouhodobého pozitivního vztahu s potenciálními žáky. 
  • Více než polovina žáků uvedla, že se na webové stránky první zvolené střední školy dívá alespoň jedenkrát týdně (55 %). Na web druhé školy se alespoň jedenkrát týdně dívá 39 % žáků, kteří si podali dvě přihlášky. Školy by tak měly na stránkách školy uvádět aktuální informace pro uchazeče o studium spojené s přijímacím řízením, ale také náborovými aktivitami, jako je třeba Den otevřených dveří.
  • Téměř polovina respondentů (45 %) musí na webových stránkách školy na prvním místě delší dobu hledat, než najde důležité informace o příjímacích zkouškách. U školy na druhém místě má problém vyhledat důležité informace dokonce 51 % respondentů. Přehlednost webových stránek může sehrát při výběru školy taktéž zásadní roli. Informace pro uchazeče či zájemce o studium by na nich měly být snadno k nalezení.
  • Většina dotazovaných deváťáků (78 %) vyjádřila obavy z přijímacích zkoušek. Připravit žákům u přijímacích zkoušek příjemné prostředí, jim může nejen pomoci k lepšímu výkonu, ale také to může mít vliv na jejich následné rozhodnutí o podání zápisového lístku. 
  • Pouze 35 % dotazovaných uvádí, že alespoň jedna ze škol, na kterou si podali přihlášku, nabízí možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Uspořádání přijímaček na nečisto je pro školy výbornou příležitostí, jak prohloubit vztah s uchazeči, a zároveň pomůže žákům odbourat strach z neznámého. 
  • Nejvíce žáků (41 %) uvedlo, že se obávají náročnosti učiva na nové škole, druhou nejčastější obavou, bylo, že si nenajdou kamarády (20 %). Noví spolužáci ale zároveň jsou tím, na co se dotazovaní na střední škole nejvíce těší (41 %). Přechod na novou školu je možné budoucím žákům zpříjemnit a usnadnit uspořádáním seznamovacích akcí či založením facebooké skupiny pro uchazeče.
  • Deváťáci jsou v 53 % přesvědčení o tom, že střední škola je má na prvním místě připravit na práci, které se po škole chtějí věnovat. 30 % respondentů od školy také očekává, že je dobře připraví na další studium.

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image