Průzkum NZ: Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň

Aneta KošíkováPrůzkumy

devataci pruzkum

Školy se bojí klesajícího počtu deváťáků a tvrdé konkurence a neberou přípravy na lehkou váhu

V červnu 2013 jsme zrealizovali další ze série šetření středních škol, které bylo tentokráte úzce zaměřené na stav příprav středních škol na další běh náboru studentů. Z výsledků vyplývá, že školy tuto problematiku rozhodně nepodceňují a že většina středních škol (79 %) již započala přípravy na nadcházející přijímací řízení. Důvodem je skutečnost, že se střední školy obávají klesajícího počtu žáků devátých tříd. Technické střední školy mají navíc obavy z konkurence gymnázií. Více než třetina škol (38 %) pociťuje tvrdou konkurenci ostatních škol. Jen ty školy, které jsou připravené mohou uspět.

Průzkum například přinesl seznam úkonů, které v oblasti přípravy náboru hodlají školy do začátku školního roku 2013/2014 podniknout nebo už podnikly.

Studie byla provedena formou on-line dotazování vedoucích pracovníků středních škol. Participace na výzkumu byla nabídnuta všem středním školám v České republice. Výsledný vzorek po očištění dat činil 151 respondentů (škol). Sběr dat proběhl v období 24. května – 3. června 2013

Shrnutí výsledků

  • Většina středních škol (79 %)již započala přípravy na nadcházející přijímací řízení.
  • Nejvíce se střední školy obávají klesajícího počtu žáků devátých tříd.Technické střední školy mají obavy z konkurence gymnázií. Veřejné střední školy se zápolí s bezpřijímačkovou „politikou“ soukromých středních škol.
  • Více než třetina škol (38 %)pociťuje tvrdou konkurenci ostatních škol.
  • Čtvrtina škol (25 %)se potýká s nedostatkem lidských zdrojů na zajištění kampaně.
  • Největší pozornost školy stále ještě věnují dnům otevřených dveří a způsobům, jak jej zatraktivnit. Jako další velké výzvy školy uvádějí představení svých předností a svých studijních oborů co největšímu počtu žáků a jejich rodičů.
  • Menší skupina škol se chce zaměřit na přesnější cílení kampaně a osobní práci s uchazeči a jejich rodiči.
Stáhnout PDF s průzkumem

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image