Průzkum NZ: Už na začátku 8. třídy má 73 % žáků představu o tom, na jaké školy si podá přihlášku

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní přináší čerstvá data z průzkumu rozhodování žáků základních škol o výběru střední školy. Tentokrát jsme se ptali nejen deváťáků, ale i osmáku, na to, jak si volí svoji střední školu. Netradičně se ve výzkumu věnujeme také návykovým látkám, které přestavují riziko pro zdraví a rozvoj žáků. Tématem průzkumu byla zároveň i důležitost výchovných poradců a přítomnost školských psychologů na základních školách. Na průzkum navazuje i studie mezi žáky středních škol, která bude zveřejněna ve čtvrtek 21. října.

Dozvíte se odpovědi na otázky jako: Mají na začátku školního roku osmáci a deváťáci jasno v tom, na jakou školu si podají přihlášku? Chtějí při rozhodování o volbě školy znát názor výchovného poradce? O jaké typy škol je největší zájem? Zjišťují si osmáci již konkrétní informace o středních školách? Je na základních školách rozšířena látka kratom?

Přečtěte si náš průzkum a zjistěte, co je pro osmáky a deváťáky při výběru střední školy důležité. Porozumění vaší cílové skupině je základem pro úspěšný nábor a komunikaci s žáky, kteří se rozhodují o výběru střední školy.

Máte zájem odebírat naše průzkumy pravidelně? Zaregistrujte se do newsletteru!

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

Rozhodování o volbě školy nezačíná v devítce
 • Na začátku školní roku má 14,2 % deváťáků jasno v tom, na které střední školy si podá přihlášky. Deváťáci zároveň mají představu o svém budoucím směřování v 71,3 % případů, ale ještě připouštějí změnu. Kam si podat přihlášky prozatím vůbec neví 14,5 % žáků devátých tříd.
 • Již na začátku 8. třídy mají tři čtvrtiny žáků (73 %) alespoň představu o tom, na jakou školu si podají přihlášku, z toho 8,5 % je zcela rozhodnuto o tom, na jakou školu si podá přihlášku. Data ukazují, že rozhodování o volbě školy začíná mnohem dříve než v 9. třídě.
 • Téměř dvě třetiny respondentů (61,5 %) plánují studium na některé ze středních odborných škol,
  12,3 % žáků plánuje jít po základní škole na gymnázium.
  Nerozhodnutých o typu školy, který chtějí studovat, je 16,8 % osmáků a 8,9 % deváťáků.
 • Již měsíc po začátku školního roku si informace o středních školách zjišťovalo 70,1 % dotazovaných deváťáků. Konkrétní informace o středních školách si zjišťovalo na začátku osmé třídy základní školy 45,8 % dotazovaných osmáků.
 • Žáci posledních ročníků základních škol by nejčastěji chtěli studovat technické obory,
  27,6 % deváťáků a 24,6 % osmáků uvedlo, že by chtělo studovat IT, průmyslovou nebo technickou školu.
  Naopak nejmenší zájem je o obory služeb, které chce studovat 7 % osmáků a 5,5 % deváťáků.
 • Obor, který chtělo studovat druhé největší množství žáků, bylo gymnázium, o studiu na gymnáziu sní 18,1 % deváťáků. Ačkoliv by 18,1 % žáků devátých tříd chtělo na gymnázium, téměř třetina z nich nemá v plánu na něj podat přihlášku – podíl těch, kteří to mají v plánu je jen 13,6 %.
  Na dny otevřených dveří má v plánu navštívit 78 % deváťáků a 36 % osmáků
  • Alespoň jednu návštěvu dne otevřených dveří nějaké střední školy již absolvovalo na začátku školního roku dle našeho průzkumu 23,5 % dotázaných deváťáků. 78,3 % deváťáků má v plánu navštívit alespoň jeden den otevřených dveří i tento školní rok.
  • Na nejméně jednom dni otevřených dveří střední školy bylo na začátku osmého ročníku také 14,1 % dotazovaných osmáků. Tento školní rok má v plánu dny otevřených dveří v plánu navštívit 36 % osmáků.
  • Dny otevřených dveří chtějí žáci navštívit především kvůli tomu, aby se dozvěděli více informací
   o vybrané střední škole, 45,2 % žáků se pak chce také podívat, jak vypadají prostory školy.
   27,5 % dotazovaných se chce dozvědět, co se žáci ve škole učí a 20,4 % respondentů se chce potkat s učiteli dané školy.
   Názor výchovného poradce zajímá polovinu žáků
   • Téměř 30 % žáků osmých a devátých tříd neví, kdo je na jejich škole výchovný poradce. Zároveň by se o výběru střední školy chtělo s výchovným poradcem pobavit 55,5 % deváťáků a 48,9 % osmáků.
   • O výběru střední školy a přihláškách by se s výchovným poradcem žáci chtěli radit nejlépe v osobním rozhovoru, který by preferovalo 35 % deváťáků. Naopak hromadně ve třídě se chce o volbě střední školy bavit 13,6 % osmáků a 20,9 % deváťáků.
   • Pouze 37,9 % žáků ví, kdo je na jejich základní škole psycholog. 35 % žáků pak tvrdí, že na jejich škole psychologa vůbec nemají a 27,1 % žáků neví, na koho se obrátit s psychickými problémy.
   • Téměř čtvrtina (23,5 %) žáků by v případě potřeby služby školního psychologa ráda využila. Naopak 29,6 % žáků právě neví, zda by se k návštěvě psychologa odhodlali.
   • 70,8 % osmáků a deváťáků již v minulosti někdy vyzkoušelo alkohol. Podíl bude pravděpodobně ještě vyšší, vzhledem k tomu, že v takto ožehavých otázkách respondenti často informace zatajují.
   • 36,4 % dotazovaných pak vyzkoušelo také cigarety a 23,1 % dotazovaných někdy vyzkoušelo tzv. lyfty nebo žvýkací tabák. Marihuanu pak vyzkoušelo 8 % dotazovaných a diskutovanou drogu kratom někdy vyzkoušelo 6,1 % žáků osmých a devátých tříd základních škol.
   • Alespoň jedenkrát týdně alkohol požije 9,5 % respondentů. Cigarety pak pravidelně kouří 8,4 % dotazovaných. Lyfty používá pravidelně 5,6 % žáků. Marihuanu nejméně jedenkrát týdně konzumuje 1,5 % žáků. Kratom pravidelně užívá 1,1 % dotazovaných žáků.
   Lyfty jsou větším nebezpečím než kratom

   • 70,8 % osmáků a deváťáků již v minulosti někdy vyzkoušelo alkohol. Podíl bude pravděpodobně ještě vyšší, vzhledem k tomu, že v takto ožehavých otázkách respondenti často informace zatajují.
   • 36,4 % dotazovaných pak vyzkoušelo také cigarety a 23,1 % dotazovaných někdy vyzkoušelo tzv. lyfty nebo žvýkací tabák.
   • Mediálně diskutovanou drogu kratom někdy vyzkoušelo 6,1 % žáků osmých a devátých tříd základních škol. Marihuanu či hašiš v minulosti užilo 8 % žáků.
   • Alespoň jedenkrát týdně alkohol požije 9,5 % respondentů. Cigarety pak pravidelně kouří 8,4 % dotazovaných. Lyfty používá pravidelně 5,6 % žáků. Marihuanu nejméně jedenkrát týdně konzumuje 1,5 % žáků. Kratom pravidelně užívá 1,1 % dotazovaných žáků.
   Stáhnout PDF s průzkumem

   Canva pro učitele středních škol

   27. června 2024 | on-line školení

   Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

   Více o školení

   Image