Průzkum NZ: Jak udělat kvalitní stánek na veletrhu škol?

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum veletrh
V uplynulém týdnu jsme byli přítomni na pražském veletrhu středních škol Schola Pragensis. Rychlý orientační průzkum je reakcí o. s. Než zazvoní na dotazy přicházející ze středních škol ohledně ideální podoby veletržního stánku. Průzkum byl zaměřen na názory nejčastějších návštěvníků veletrhů středních škol – žáků 8. a 9. tříd ZŠ. Respondenti na každém navštíveném stánku strávili průměrně 3,7 minuty. Na celém veletrhu asi 2,6 hodiny. Zhruba tedy navštívili kolem 30 až 40 stánků. To je dost na to, aby mohli poskytnout zajímavé postřehy. Výsledky rychlého průzkumu tedy mohou sloužit středním školám jako zdroj podnětů a nápadů k organizaci stánku na veletrhu, jeho fyzické podobě i obsahové náplni.

Hlavní zjištění průzkumu

Jak by měl stánek obecně vypadat?

 • Vzbuzuje zvědavost na první pohled.
 • Poskytuje časový i fyzický prostor pro neformální povídáníse studenty, učiteli a absolventy školy.
 • Lidé na stánku jsou oblečeniběžně až sportovně, nikoli seriózně nebo výstředně.

Jsou přítomni studenti ochotní mluvit s návštěvníky a schopní poskytovat neoficiálníinformace především o:

 • atmosféře ve škole,
 • přístupu učitelů ke studentům,
 • náročnosti studia,
 • vybavení školy.

Jsou přítomni učitelé ochotní zodpovídat individuální dotazy především na oficiálníinformace o:

 • vyučovaných oborech,
 • uplatnění absolventů,
 • počtech absolventů přijatých na vysoké školy
 • náplni studia v jednotlivých oborech.
 • Obsahuje zábavnou formu prezentace školy – ochutnávku, pokusy, zvířata apod.

To, co na různých stáncích respondenty zaujalo, lze roztřídit do 4 hlavních kategorií:

 • Na stánku se dělo něco nápadného, co zaujme (pokusy, divadlo, judo, zvířata apod.).
 • Informace o škole byly podány uceleně, hodně podrobně a byly zodpovězeny individuální dotazy.
 • Studenti na stáncích byli milí, ochotní k rozhovoru a měli mezi sebou dobré vztahy.
 • Škola umně prezentovala svá „nej“ – tzn. zahraniční výjezdy, špičkové laboratoře, nadstandartní výuka jazyků apod. Tyto 4 kategorie jsou podnětem pro střední školy – co by jejich stánek mohl zahrnovat tak, aby lépe zaujal a aby si ho návštěvníci zapamatovali.

Při vytváření stánku – Při vytváření stánku jeho fyzické i obsahové podoby – by nemělo chybět (jde o položky, které respondenti nejčastěji zmiňovali v odpovědích na otázku, co na stáncích chybí):

 • Jídlo, pití.
 • Fotky ze škol.
 • Zábava.
 • Možnost si sednout, židle.
 • Aktivní zájem o uchazeče.
 • Informace o škole.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image