Právní aspekty focení žáků pro propagaci školy: pozor na odvolání souhlasu GDPR

Karel KomínekMarketingové tipy

V digitální éře, kdy je vizuální obsah klíčovým nástrojem komunikace, školy potřebují čím dál tím více fotek svých žáků pro propagační účely. Přestože se může zdát, že focení žáků pro web, brožury nebo sociální sítě je triviální záležitostí, řada škol dodnes nezná odpovídající právní úpravu a rizika, která z toho vyplývají.

Z naší praxe víme, že v podstatě žádná škola dnes není schopná vést profesionální komunikaci, aniž by využívala velké množství fotografií svých vlastních žáků. Je to způsobeno hned celou řadou faktorů, ale pojďme zmínit hlavní dva: vaše škola je o lidech. Unikátní ji nečiní její lokalita nebo budova, ale právě učitelé, vedení a žáci kteří na škole jsou. Proto nemá smysl komunikovat nová okna nebo opravenou střechu, ale charakter školy.

Druhý důvod je mnohem jednodušší: lidé z generace Z a Alpha jsou mnohem citlivější k přetvářce. Narodili se už do éry personalizovaných reklamních algoritmů a vyumělkovanou falešnou komunikaci poznají na míle daleko. 

Proto je potřeba komunikovat co nejvíce reálných lidí, které na škole máte. V takovém případě budete fotografie pořizovat typicky buď v režimu GDPR (General Data Protection Regulation) a nebo klasické smlouvy o dílo. Tyto dokumenty se zabývají otázkami souhlasu, práva na obraz a ochrany osobních údajů z různých úhlů, a mají tak zásadní význam pro školy.

Ještě před GDPR myslete na pár základních pravidel

Ačkoliv do hlav většiny učitelů se regulace focení a osobních údajů dostala až díky GDPR, v ČR existovala podobná právní úprava dávno před účinností GDPR. V kontextu fotografií, které pořizují školy, je zajímavý zejména občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a Listina základních práv a svobod.

Z nich mimo jiné vyplývá, že je potřeba člověka fotit tak, aby “byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno” (článek 10 Listiny). Občanský zákoník pak říká, že osobnost člověka požívá zvláštní ochrany a je mimo jiné chráněna také jeho vážnost, čest a soukromí. Pokud jde žák na fotce poznat, je potřeba mít i souhlas.

To možná na první pohled vypadá jako triviální požadavek, ale z praxe víme, že řada škol publikuje na svých sociálních sítích fotografie žáků ve výrazně nedůstojných pózách - viditelné pozadí při práci na poli, či zcela nedůstojné pozice těl žáků poté, co usnuli v autobusu cestou z lyžáku.

Takové fotografie nejen že poškozují dobré jméno školy, ale zároveň zvyšují riziko šikany. V moderním on-line světě nejste schopni po zveřejnění čehokoliv na internet zabránit dalšímu šíření, i když jste smazali původní zdroj. Proto by všichni správci sociálních sítí měli znát základní pravidla a optimálně postupovat čistě podle komunikační strategie.

Nová FB skupina pro učitele:

Umělá inteligence ve školství

Novinky ze světa AI, návody, rady a tipy a samozřejmě diskuze na všechna témata spojená s umělou inteligencí.

Přejít do skupiny

GDPR: Souhlas jako základní kámen

GDPR, je účinné od května 2018 a klade velký důraz na souhlas jedince před zpracováním jeho osobních údajů. To zahrnuje také fotografie.

Tento souhlas musí být dobrovolný, konkrétní, informovaný a nedvouznačný. V případě nezletilých žáků musí souhlas poskytnout zákonný zástupce. Dokument, který se týká GDPR, obvykle podepisují za žáky na začátku školního roku jejich rodiče a typicky škole umožňuje shromažďovat a využívat data během studia a 2 roky poté.

Významným aspektem GDPR je právo jedince souhlas kdykoli odvolat. Pro školy to znamená potenciální riziko, že i po získání souhlasu s použitím fotografie může rodič nebo žák tento souhlas zrušit, což by školu nutilo zastavit používání dané fotografie a možná i zničit již vytištěné nebo distribuované materiály.

V případě webu či sociálních sítích je to ještě relativně jednoduše proveditelné, ale pokud bychom se bavili o letácích, brožurách, roll-upech, plachtách atd., představovalo by to nemalé náklady a v řadě případů také ochromilo školní nábor. Z naší praxe také známe školy, které mají žáky v životní velikosti vyfocené na chodbách či vylepené na školních autech. A to se bavíme o nákladech v řádů vyšších desítek tisíc.

Smlouva o dílo: Stabilita a předvídatelnost

Na druhé straně, smlouva o dílo představuje jiný právní mechanismus. Taková smlouva je dohoda mezi školou (objednatelem) a jednotlivcem (v tomto případě žákem nebo zákonným zástupcem), která specifikuje výsledky práce (fotografie) a jejich použití.

Hlavním přínosem smlouvy o dílo je její schopnost poskytnout právní jistotu ohledně používání fotografií. Při správném formulování může tato smlouva omezit možnost odvolání souhlasu, protože podmínky užití fotografie jsou pevně stanoveny a souhlas je integrován do smluvních podmínek.

Zjednodušeně řečeno pro potřeby propagace potřebujeme, aby naši žáci nebyli vůči škole žáky, ale modelkami a modely. Stejně jako nemůžou světové modelky zrušit týden po zveřejnění novou globální kampaň, protože si rozmyslí souhlas s použitím fotky, můžeme podobného cíle dosáhnout i na škole.

V takové smlouvě můžete upravit řadu parametrů, od odměny pro žáka, přes úpravu licencí až po seznam využití pořízených fotografií.

Z naší praxe víme, že např. jedno propagační video může školu vyjít i na desítky tisíc korun. V podobných sumách se pohybují i sety propagačních fotek pořízených u profesionálů. Už čistě kvůli riziku, které z využití základní úpravy GDPR hrozí, výrazně doporučujeme využívat smlouvu o dílo.

Workshop: Základy fotografie a videa pro školy

Vytvářejte profesionální fotografie a videa pro vaši školu díky praktickému celodennímu workshopu! Stačí mobilní telefon a chuť se něčemu novému přiučit.
Více o workshopu
Image